• 1

Zpráva z podzimního kurzu vodní záchrany - Roztoky 2013

Dne 8.9.2013 proběhl druhý letošní kurs vodní záchrany na kanále v Roztokách u Křivoklátu. (www.rakokanoe.cz) .....

Sekce VT ČSK pořádá a dle finančních možností podporuje školení cvičitelů a školení záchrany, proto ČSK-VT hradilo účastníkům kursovné a pronájem kanálu. Nově byl kurs otevřen i nečlenům ČSK, jedinou podmínkou tedy byla dobrá znalost plavání, dobrý zdravotní stav a vlastní vybavení.

V každém oddíle i skupině vodáků by měl fungovat cvičitel a záchranář, je to nejlepší prevence nehod a zlepšení bezpečnosti.

Současně byl tento kurs svou hodinovou dotací započten do školení Instruktor a Cvičitel vodní turistiky. Někteří účastníci se již tento víkend 20.- 22.9.2013 zúčastní školení v Týnci nad Sázavou a část i závěrečného školení v Rakousku 3.–6.10.2013, více včetně fotek z kursu na www.dronte.cz.

V Roztokách u Křivoklátu se nakonec sešlo 10 účastníků, 3 lektoři a lékařka. Po kontrole výstroje následovalo několik hodin plavání, záchrana házečkou, upoutaný zachránce a na závěr první pomoc a nácvik na figuríně - „Andule“. Ann, stejně jako ostatní vše přežila.

Výstupem z kursu bylo především potvrzení nespolehlivosti systému odpínání vest, kdy se opakovaně neodpálil záchranář na laně v tahu. Příčinou bylo většinou posunutí přezky za jiný popruh nebo kapsu vesty při bočním tahu lana na popruh. Tento problém řešíme s výrobcem, stanovisko zveřejníme. V každém případě je při tomto typu záchrany nutno mít jištění na břehu dalšími proškolenými lidmi a dodržet zásadu „Kdo má lano, má i nůž“. Vestu i odpínání si vždy vyzkoušejte v bezpečném terénu pod dohledem. Zajímavé povídání o této problematice naleznete v přiloženém článku .

V Roztokách se sešla dobrá parta. Chtěl bych všem poděkovat všem za vzornou disciplínu a aktivní přístup. Věřím, že v praxi dokážete sobě i svým kamarádům pomoci.

Ahoj na vodě.

Míla Svoboda - „Kuře“, výbor ČSK VT
MT 605 222448

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00