• 1

Oznámení o zrušení ČPV Teplá 2019

Vzhledem k nedostatku vody a celkovému suchu v Karlovarském kraji se závod Českého poháru vodáků Teplá 2019 ruší..........

Ahoj vodáci,
bohužel Vám musíme oznámit, že letošní závody a splutí ČPV Teplá 2019, plánované na sobotu 14.9. 2019 se ruší. Povodí Ohře nám z důvodu nízkého stavu zadržené vody a probíhajícího sucha na Karlovarsku nemůže z blízké přehrady v Březové navýšit průtok pro ČPV Teplá 2019 tak, jak bylo dlouho předem domluveno, a to z důvodu nemožnosti zajištění minimálního průtoku v řečišti v dalších dnech a týdnech po vypouštění, jak jim přikazuje zákon. Věříme, že příští rok bude stav vody lepší.
Klub vodáku Karlovy Vary

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00