Zápis z předsednictva SVoČR 22.1.2020

zápis


Schválená verze termínové listiny:

http://bit.ly/rafty2020