• Úvod
  • zprávy
  • Aktuální informace k nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020!

Aktuální informace k nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020!

Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky. Usnesení Vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 naleznete zde - https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-pohybu-osob.pdf. K usnesením byl vypracován právní výklad http://www.cuscz.cz/files/2646Nzc.pdf.


Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Fakticky jsou po stanovenou dobu zakázané veškeré sportovní akce na území ČR a veškeré organizované i neorganizované sportovní aktivity na území ČR, s výjimkou individuálního pobytu (pohybu) v přírodě nebo parcích.

Lze konstatovat, že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích. 

NSA zpřesnila podmínky pro profesionální sportovce zde http://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/

Závěry:

1. Je vydán absolutní zákaz přítomnosti na veškerých sportovištích pro veřejnost.
2. Zákaz přítomnosti na sportovištích pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích lze dovodit z Usnesení 215 upravující volný pohyb osob na území celé České republiky. Zákaz neplatí výhradně pro osoby, které svou činností splňují podmínky pro výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (výjimka cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti). 

3. Ve vztahu k profesionálním sportovcům se doporučuje striktně řídit podle výkladového stanoviska Národní sportovní agentury.

ČSK také přistoupil k doporučeným omezením činosti, návštěv a jednání sekretariátu v Praze na Strahově. Před návštěvou proto nejprve kontaktujte e-mailm nebo telefonicky sekretariát, pro aktuální informace o přítomnosti jednotlivých pracovníků v sídle svazu a způsobu vyřízení záležitosti. Jednání a návštěvy, které lze odložit, budou odloženy. Smyslem opatření je minimalizovat riziko přenosu nákazy kontakty mezi lidmi. Hrozilo by uzavření pracovišť všech svazů na Strahově.

ČSK doporučuje všem respektovat vyhlášená nařízení vlády, jednak v zájmu zdraví všech, a jednak proto, že případné postihy jsou velmi nepříjemné.

Dále můžeme doporučit sportovním klubům, aby přijaly příslušná opatření a doporučení pro zaměstnavatele, zejména:
- využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.
- podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,
- omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Jednotlivé sekce ČSK budou na webu postupně, podle aktuálního stavu, zveřejňovat informace o zrušení soutěží. 

Jan Boháč - předseda ČSK

Dohoda_o_vkonu_prce_z_domova_-_VZOR.docx - zde je vzor dohody o práci z domova

Tagy: covid-19

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00