• 1

Zpráva z kurzu vodní záchrany (Roztoky u Křivoklátu 11.6.2011)

Jednou z priorit Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů je zvyšování bezpečnosti vodáků. Bohužel právě minulý týden se stala dvě neštěstí na vodě. Na řece Lieseru a na Mlýnském potoce, i když druhá tragédie vznikla při koupání a ne v přímé souvislosti se splouváním řeky.

Dne 11.6.2011 proběhl další kurs vodní záchrany na umělém kanále v Roztokách u Křivoklátu na řece Berounce.

Kurs uspořádala a finančně dotovala sekce vodní turistiky ČSK. Školení zajistil člen výboru sekce, Míla „Kuře“ Svoboda, školitelem byla osoba nadmíru povolaná, a to Mgr. Jiří Vrba, který je mimo jiné členem týmu záchranářů při závodech našich předních slalomářů a sjezdařů na divoké vodě. Oba jmenovaní školí také instruktory a cvičitele vodní turistiky a raftingu.

Zájem o vodní záchranu byl značný, v Roztokách se sešlo 18 převážně mladých vodáků se zájmem o vodní záchranu a s dobrým vybavením. Nechybělo, ale ani několik velmi zkušených vodáků.

Po nezbytné teorii, suchém nácviku a kontrole vybavení na břehu proběhla mokrá část, kde si každý dostatečně vyzkoušel různé způsoby záchrany, plavání, lovení Baraky, lidí a pádel, převracení raftu a tahání kamarádů z vody.

Každý tak byl střídavě v roli zachránce i plaváčka. Procvičili jsme hlavní způsoby záchrany ze břehu pomocí házecího pytlíku, upoutaného zachránce i záchranu ze člunu. Všichni si mohli důkladně prověřit své síly a vybavení při vytahování stokilového kolegy.

Akce byla přínosná nejen pro potenciální záchranáře, ale i pro zachraňovaného vodáka, který po absolvování takového kurzu může daleko pohotověji reagovat a více spolupracovat při svém „odlovení“. Byl i čas na výměnu zkušeností z řešení konkrétních situací při splouvání řeky.

Počasí nám přálo, voda v Berounce už byla příjemně vyhřátá, a tak všichni účastníci odjížděli určitě spokojeni. Celá akce se obešla bez zranění, jen s drobnými oděrkami.

Shodli jsme se na tom, že je třeba všechny vodáky informovat o zásadách bezpečné plavby, o rizikách a o způsobech záchrany.

Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů se bude snažit dalšími konkrétními akcemi přispívat k bezpečnosti na vodě. Co nejdříve nabídneme členům ČSK další kurs vodní záchrany. Na podzim se také koná v Olomouci licencované školení cvičitelů, jehož součástí jsou m.j. základy záchrany a první pomoci.

 

Míla Svoboda – „Kuře“
P.S. Další fotky si můžete stáhnout zde.
 

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00