• 1

Kvalifikace v oboru vodní turistiky

Dne 18.4.2018 byl schválen kvalifikační standard pro odbornou způsobilost "Instruktor vodní turistiky". Tímto byla tato odbornost zařazena do Národní soustavy kvalifikací (NSK), což je portál pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Osvědčení je možné získat složením zkoušky před autorizovanou osobou (AO) bez absolvování kurzu. Pravidla pro provádění zkoušky, její obsah i vstupní požadavky na uchazeče jsou pevně stanoveny tímto standardem.  Standard je určen pro instruktory na tocích do obtížnosti WWIII ......

Kurz pro odbornost „Instruktor vodní turistiky“ akreditovaný odborem sportu MŠMT o rozsahu 150 hodin stále existuje, ale u nově akreditovaných kurzů musí závěrečná zkouška také probíhat před autorizovanou osobou podle schváleného standardu.

Na stránkách NSK najdete seznam autorizovaných osob, kterými jsou v tomto okamžiku:

Svoboda Miloslav DiS - Vazovova 3228/3, 14300 Praha 4 - Modřany
Vodácká škola záchrany s.r.o. - Sokolská 823, 54701 Náchod
VODÁK sport, s.r.o. – Kaštanová 127, 620 00 Brno

Kterékoli z těchto AO můžete podat přihlášku ke zkoušce na předepsaném formuláři, který je ke stažení na stránkách MŠMT. AO je pak povinna do 21 dnů vyhlásit termín zkoušky a zveřejnit ho prostřednictvím portálu NSK.

Kvalifikace vystihuje docela dobře obsah činnosti průvodce cestovních kanceláří na řekách do WW3, je použitelná i pro činnost instruktora vodní turistiky pro oddíly, vodácké školy a cestovní kanceláře, schválením tohoto standardu není jiná možnost získání kvalifikace v oboru vodní turistiky.


V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou akreditovány "Kurzy vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" s rozsahem 40 hodin (dříve Instruktor školní vodní turistiky), které jsou ukončeny vydáním osvědčení o absolvování kurzu.

Tento vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky a absolvent je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2.

V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou.

Absolvování tohoto kurzu může být dobrým základem pro začínající instruktory v oddílech, ale jeho váha z hlediska právní zodpovědnosti je pochybná. Úroveň pořádaných kurzů je velmi rozdílná.


Český svaz kanoistiky pořádá školení záchrany a seminář pro instruktory a vedoucí oddílů, který je zaměřen na metodiku výcviku a vedení akcí i na těžké vodě do WW4 jako tomu bylo u školení Cvičitelů a Instruktorů VT. Na těchto seminářích se zaměříme na ověření znalostí a praktických schopností, řešení problémů, sdílení novinek a zkušeností z oddílů mezi cvičiteli.

Český svaz kanoistiky doporučuje všem instruktorům a cvičitelům účast na doškolovacím semináři, školení záchrany, nebo jiném vodáckém kurzu nejdéle po pěti letech.


Pro dotazy, informace, doporučení školení mě můžete kontaktovat, ráda vysvětlím, poradím, zajistím.

Renata Neumannová, tel.: 604 737 687, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00