• 1

Dokumenty schválené Valnou hromadou sekce vodní turistiky ČSK ukončenou dne 10.12.2020

V přílohách naleznete dokumenty valné hromady sekce Vodní turistiky Českého svazu kanoistů ukončené dne 10.12.2020:

pdf01 Program valné hromady ČSK VT 2020
pdf02 Jednací řád valné hromady ČSK VT 2020
pdf03 Zpráva o činnosti sekce ČSK VT 2020
pdf04 Hospodaření sekce ČSK VT 2020
pdf05 Návrh priorit sekce ČSK VT pro rok 2021
pdf06 Návrh rozpočtu sekce ČSK VT na rok 2021
pdf07 Volba delegátů na konferenci ČSK 2021
pdf08 Přijetí oddílu „7“ z.s. Horšovský Týn za člena sekce ČSK VT
pdf09 Zpráva revizní komise ČSK VT 2020 pro valnou hromadu
pdf10 Hlasování valné hromady ČSK VT 2020
pdf11 Zápis z valné hromady ČSK VT 2020
pdf12 Usnesení valné hromady ČSK VT 2020 

 

 

Oznámení o zrušení ČPV Jihlava a Svratka 2020

Vodácký oddíl KTL Brno oznamuje, že vzhledem k novým opatřením, která mají zabránit šíření nemoci Covid-19, nemůže uspořádat ČPV Jihlava a ČPV Svratka: "Moc nás to mrzí, dělali jsme vše pro to, aby závody byly, ale toto je finální rozhodnutí."
David Fojtík, předseda VO KTL Brno

Oznámení o zrušení ČPV Hamerský potok 2020

Přes veškerou snahu uspořádat letošní závod Českého poháru vodáků na Hamerském potoce plánovaný na dny 3. - 4. 10.2020 musíme, po dohodě s pořadateli mládežnické části závodu, oznámit zrušení akce v celém rozsahu, a to z důvodu nemožnosti splnění podmínek pro pořádání venkovních akcí dle nařízení ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN ........

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00