• 1
  • 2
  • 3

Nominační závod dospělých Račice 22. až 24. dubna

Reprezentanty v rychlostní kanoistice čekají první starty sezóny 2021. Na prvních nominačních závodech mohou startovat pouze závodníci zařazení do resortních sportovních center (ASC Dukla, VSC Victoria). Závodí se především o nominace na evropskou olympijskou dokvalifikaci a Světový pohár v Szegedu, světovou dokvalifkaci na olympijské hry, které proběhne v ruském Barnaulu, a na mistrovství Evropy v Duisburgu.

Přihlášky přes přihlašovací modul do pondělí 19. 4. 2021 do 24:00.

Propozice závodu ZDE

Předběžný časový pořad ZDE

Zkušební starty středa 21. 4. 16:00–16:30 na 500 m.

Váha bude k dispozici ve středu 21. 4. od 14:00

Všichni závodníci, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí, pořadatelé a další účastníci (součet všech těchto osob nesmí být vyšší než 100) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem do areálu a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Stejně tak se tato povinnost nevztahuje na osoby, které prokazatelně absolvovaly obě dávky očkování a od druhé aplikace vakcíny uběhlo minimálně 14 dnů.

Originál či kopii výsledků PCR testů, případně potvrzení o prodělání Covid 19 nebo potvrzení o očkování proti Covid 19 odevzdají příslušné odpovědné osobě.

Všichni závodníci, rozhodčí a členové realizačního týmu a další účastníci závodu jsou povinni vyplnit a odevzdat příslušné odpovědné osobě formulář „selfreporting“. FORMULÁŘ ZDE

Za pořadatele bude určena osoba zodpovědná za dodržování hygienických nařízení v průběhu celého závodu, která bude v tomto směru spolupracovat s osobami zodpovědnými za jednotlivé skupiny účastníků (Dukla, USK, ČSK, rozhodčí, pořadatelé).

Příjezd do areálu ve středu 21. 4. 2021 bude volný (dřívější příjezd, než ve středu není řešen v rámci závodu a věcí NOC).

Od čtvrtka 22. 4. 2021 od 7:00 bude celý areál NOC uzavřen. Kontrola u vstupu pustí dovnitř pouze osoby uvedené na seznamech.

Osobám neuvedených na seznamech NEBUDE VSTUP DO AREÁLU UMOŽNĚN.

Pohyb po areálu:

Po celou dobu akce platí v celém areálu povinnost nošení prostředků k ochraně dýchacích cest (respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95). Tato povinnost se nevztahuje na závodníky a rozhodčí v průběhu tréninku a závodu.

Jednotlivé oddíly budou mít určeny oddělená místa pro umístění lodí, vleků a doprovodných vozidel. Stejně tak budou určeny nástupní a výstupní plata pro jednotlivé oddíly. Prosíme tyto „zóny“ dodržovat.

Kromě zón pro sportovce jednotlivých oddílů v závodním depu, budou v areálu vyznačeny ještě další oddělené zóny:

Rozhodčí = cílová věž (1.-3. patro), vážnice, startovací kabiny

Media = cílová věž (4.-5. patro), mix zóna v prostoru pod věží v místě obvyklého vyhlašování vítězů

Tagy: press, rychlostní kanoistika, top


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00