• 1
  • 2
  • 3

Z jednání vedení SRK ČSK v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Výbor SRK ČSK jednal 30.3. korespondenčně a přijal následující závěry :

 Výbor Sekce rychlostní kanoistiky ČSK v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a omezením volného pohybu osob schválil 30. 3. 2020, mimo jiné, následující :

- výbor potvrzuje své rozhodnutí ze 17.3. o zrušení závodů termínové listiny SRK ČSK plánovaných na měsíc duben 2020.

- výbor bere na vědomí předpoklad zrušení květnových závodů, o zrušení rozhodne a bude informovat členské kluby 15.4. 2020 s tím, že zrušeny budou závody v době platnosti zákazu či omezení pořádání sportovních akcí. 

- výbor bere na vědomí zrušení květnových mezinárodních závodů ICF a předpoklad zrušení i dalších závodů ECA a ICF s tím, že plány činnosti reprezentačních družstev budou upraveny podle nových termínů soutěží.

- STK bude diskutovat možnosti a ve spolupráci s vedením RD a Radou SCM připraví návrh atypického řešení případného zbytku závodní sezony 2020.

V případě jakýchkoliv nových skutečností týkající se domácí závodní sezóny budou informace zveřejňovány operativně.


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00