• 1
  • 2
  • 3

Pronájem kempu Skalice

ČESKÝ SVAZ KANOISTŮ, z.s., nabízí možnost pronájmu sportovního areálu "kemp Skalice". Předmětem nájmu jsou pozemky a nemovitosti v katastrálním území Přestavlky u Slap (parcelní číslo 389/5, 389/10, dále pak budova recepce a budova toalet s umývárnou – stavba 835 (čp 366) a 979. Dobrá dopravní dostupnost.

Pronájem areálu je na dobu určitou a to 5 let s počátkem od 1.1.2019.

Případný zájemce musí předložit písemný návrh na adresu Českého svazu kanoistů, z.s., do 30.11.2018.

Návrh musí obsahovat základní údaje o uchazeči, výši nabídky nájemného (uvádějte v Kč za rok) a podnikatelský záměr. Nový nájemce také musí počítat s vlastními náklady na údržbu v celkové výši 500 000 Kč za stanovenou dobu pronájmu (5 let).

Nabídky budou detailně posouzeny Výborem Českého svazu kanoistů, který v případě vyhovujících podmínek vybere vítěznou nabídku. Pro popis smlouvy bude požadováno čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 Zákona o veřejných zakázkách v platném znění.


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00