• 1
  • 2
  • 3

Od 25. 5. je sportování opět svobodnější a bez roušek

Rádi informujeme kanoistické prostředí, že od 25. 5. dochází k zásadnímu rozvolnění dosud přijatých omezení týkajících se sportu. Oproti předchozí úpravě dochází k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat, a především k umožnění využívat související vnitřní prostory sportoviště. Trvající omezení týkající se organizovaného sportu pak platí shodně pro vnitřní a vnější sportoviště. 

Vyplývá to z Usnesení vlády ČR ze dne 18. 05. 2020 č. 555 (dále jen „Usnesení 555 ) a jeho přílohu č. 1 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „Příloha č. 1 ).

Omezení jsou formulována takto

  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob, jedná se tedy o veškeré osoby na jednom sportovišti;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, platí tedy výslovně pro sportovce realizační tým tedy není z výjimky vyňat, a tudíž jeho členové mají/nemají povinnost užívat ochranu dýchacích cest podle obecných pravidel (Příloha č. 9 Usnesení 555). Dle doplňujícího výkladu pak povinnost nošení ochrany dýchacích cest nemají rozhodčí.
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

 

Závěry :

1. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 300 osob, bez roušky, lze i související vnitřní prostory sportoviště.

2. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro sportovce.

3. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 300 současně přítomných osob za dodržení dalších podmínek.

4. Lze pořádat jednání spolkových orgánů (valné hromady, členské schůze, ...) v maximálním počtu 300 osob za dodržení dalších podmínek (rozestupů nejméně 2 metry, zajištění desinfekčních prostředků v místě konání, povinnost nošení ochrany dýchacích cest podle obecných pravidel).

K dispozici je celý aktuální výklad nových (účinných od pondělí 25. 5. 2020) podmínek pro sportování. 
pdf200525_stanovisko-nouzovy_stav.pdf

 

Pro kanoistiku to od 25. 5. ve zkratce znamená :

- rozšíření skupiny trénujících osob na venkovním sportovišti z dosavadních 100 až na 300, za dodržení dalších stanovených podmínek. 

- lze obnovit provoz na loděnici, využívat vnitřní prostory loděnic, trénovat na vodě a na všech sportovištích loděnic, při dodržení stanovených podmínek (dezinfekce atd.).
- povinnost nošení roušky se vyjma sportovců (a rozhodčích) se posuzuje podle obecných pravidel pro nošení roušek 
- omezené pořádání závodů, s limitem 300 osob - celkového počtu účastníků, včetně všech přítomných osob na sportovišti (pořadatelů, trenérů, rozhodčích atd.)

- za zajištění dodržování nařízení odpovídá provozovatel sportoviště.

Prosíme všechny nadále o respektování stále platných limitů a pomínk, o dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti. A to i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Jan Boháč, předseda ČSK

Tagy: top, covid-19


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00