• 1
  • 2
  • 3

Od 11. května další uvolnění sportu ! Ale pozor na podmínky.

Na jednání 30. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 490 a č. 493, kterými nově upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování. Veškerá opatření dle Usnesení 490 a 493 jsou účinná ode dne 11. 5. 2020 od 00:00 hod.
Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky.

Česká unie sportu vydala pro svazy výkladové stanovisko k nově nastaveným omezením, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení 

ztěžují zcela přesný výklad, proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány. 


Výkladové stanovisko České unie sportu v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 04. 2020 č. 490 a 493 je dostupné zde  http://www.cuscz.cz/files/2696ZWE.pdf

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Závěry z výkladového stanoviska ČUS :

1.  V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 100 osob, bez roušky, pouze WC.

2.  Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 100 osob a bez šaten (pouze WC).

3.  Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce. V případě sportování veřejnosti na venkovních sportovištích doporučuji sledovat výklad orgánů státní správy.

4.  Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob.

5.  Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 100 osob.

6.  Sportování veřejnosti (komerční, nikoliv organizované sportování) na vnitřních sportovištích je možné pouze s rozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest.

 

Pro kanoistiku to od 11. 5. ve zkratce znamená : 


- rozšíření skupiny trénujících osob na venkovním sportovišti z dosavadních 10 až na 100, za dodržení dalších stanovených podmínek. Lze otevřít sklad lodí na loděnici, lze trénovat na vodě a venkovních sportovištích loděnic, při dodržení stanovených podmínek (dezinfekce atd.).

- využití vnitřních zařízení loděnic (šatny, sprchy, WC) je stále omezeno jako dosud.

- využití vnitřních sportovišť loděnic již je možné, s dodržením stanovených podmínek.

- za zajištění dodržování nařízení odpovídá provozovatel sportoviště.

- roušku na vodu nebrat, trénující sportovci i mimo vodu ji mít nemusí, ale trenéři a doprovod ano !

- omezené pořádání malých závodů, s limitem 100 osob - celkového počtu účastníků, včetně všech přítomných osob na sportovišti (pořadatelů, trenérů, rozhodčích atd.) 

Na vodě může už být veseleji ! 

Jan Boháč, předseda ČSK

Tagy: covid-19


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00