• 1
  • 2
  • 3

Částečné zmírnění omezení provozování kanoistiky v ČR - aktualizováno!

Zmírnění omezení vyplývá z usnesení Vlády ČR ze dne 6. dubna (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFACMUP), jehož součástí je mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  http://www.cuscz.cz/files/2669NDM.pdf  Opatřením se mimo jiné upravují výjimky zákazu volného pohybu osob v ČR. Důležité je, že umožňuje sportování na venkovních sportovištích, při současném splnění dalších podmínek, především zachování všech klíčových opatření k zamezení šíření onemocnění covid-19. 

Podmínečné umožnění sportování na venkovních sportovištích se k naší radosti týká i loděnic a kanoistiky. Nové opatření je účinné od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob byl prodloužen do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR, což je aktuálně 30.4.2020. Loděnice však nelze pouze otevřít. Je potřeba na nich zajistit dodržování omezeného provozu.

Přes četné mediální výstupy je nutné vycházet z právního posouzení dikce mimořádného opatření MZDR.  Nelze  automaticky dovozovat, že na venkovních sportovištích je možné začít sportovat téměř bez omezení. Důležité jsou pojmy venkovní sportoviště a skupina sportujících osob, které svádějí k volnějšímu výkladu, než opatření MZDR ve skutečnosti nastavuje. ČSK doporučuje se řídit právním stanoviskem k aktuálnímu opatření MZDR, zveřejněným Českou unií sportu (http://www.cuscz.cz/files/2675NTJ.pdf), aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. 

Vyzýváme k respektování omezení využívání vnitřních prostor loděnic, a k ohleduplnosti i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť, kteří jsou za provoz sportovišť odpovědní. 

Širší výkladové stavovisko k využívání venkovních sportovišť, ale také k prodeji sportovních služeb, přítomnosti věřejnosti na sportovišti, a dalším souvislostem,  daným aktuálně platným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydala také Národní sportovní agentura:

http://www.agenturasport.cz/2020/04/08/vykladove-stanovisko-narodni-sportovni-agentury-k-mimoradnym-opatrenim-ministerstva-zdravotnictvi/

 

Jan Boháč, předseda ČSK

 

Tagy: covid-19


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00