• 1
  • 2
  • 3

Další zmírnění omezení pro sportování od 24.dubna

Na jednání 23. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 452, kterým upravuje dosud nastavené podmínky pro pobyt na veřejně přístupných místech, podmínky pro omezení sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, nařízení pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, a podmínky pro účast na spolkové činnosti. Toto usnesení vlády je účinné od 24. dubna 2020 od 0:00 hodin. Doplněné info pro vodní turistiku.

Současně vláda 23. dubna přijala i usnesení č. 453, kterým se upravují dosavadní výjimky ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů. Nově povolené výjimky platí pro posilovny, tělocvičny a fitness centra, za současného splnění dalších podmínek. Toto usnesení je účinné až od 27. dubna 0:00 hodin.

K těmo dvěma usnesením bylo přijato, též 23. dubna 2020, i třetí, č. 454. Toto usnesení je účinné pouze 24. dubna 2020 od 00:00 hod. do 27. dubna 2020 do 00:00 hod., a zakazuje, mimo jiné, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů.

Nová usnesení zmírňují dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost značně limitována.


Stanovisko k aktuálním usnesením vlády vydala ČUS, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení vydaných po rozsudku soudu a zrušení mimořádných opatření MZDR ČR ztěžují přesný výklad, zejména pro sportovní činnost neprofesionálních sportovců na vnitřních sportovištích. Proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány. 

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Výkladové stanovisko České unie sportu v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454.
http://www.cuscz.cz/files/2688OGI.pdf

 

Výklad pro vodní turistiku  pdfcovid-voda.pdf27/04/2020, 12:49

 

Pro trénink kanoistiky to ve zkratce znamená : 

- rozšíření skupiny trénujících osob na venkovním sportovišti z dosavadních dvou na 10, za dodržení dalších stanovených podmínek. Lze otevřít sklad lodí na loděnici, lze trénovat na vodě a venkovních sportovištích loděnic, při dodržení podmínek (vzdálenost, dezinfekce, ....)

- využití vnitřních zařízení loděnic (šatny, sprchy, WC) je omezeno jako dosud.

- využití vnitřních sportovišť loděnic nelze doporučit, nebudou-li využity v režimu poskytování služeb klientům spolu s dodržením k tomuto účelu stanovených podmínek (neplést s využíváním vnitřních sportovišť členy).

- za zajištění dodržování nařízení odpovídá provozovatel sportoviště.

- ve výkladu není, ale roušku na vodu nebrat.

 

Jan Boháč

předseda ČSK

Tagy: covid-19


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00