Kritéria pro SCM na rok 2006

Kritéria pro zařazování sportovců do jednotlivých SCM na rok 2006.
Kriteria pro zařazení závodníků do SCM pro rok 2006
(Slalom a sjezd na divoké vodě)
(Výkonnostní kritéria)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpokládáme směrné číslo 140 závodníků (z toho jedna třetina sjezdová a dvě
třetiny slalomové specializace). Základním kritériem bude umístění v žebříčku ČPJ 05
ve slalomu a sjezdu a dále umístění v žebříčku ČP žáků, MR žáků a žebříčku ČP 
v roce 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
(platí umístění do daného místa, u ČPJ mimo ročník 87 a mimo záv. zařaz. do VSC a ASC
Závod
Roč.
K1M
K1Ž
C1M
C2M
Bon.K1m
Bon.K1ž,C1
Bon.C2m
Žebř. ČP-SL
86
do 10
do 8
do 10
do 8
 
 
 
 
87
do 20
do 15
do 20
do 15
I.VT 1,2
I.VT 1,2
I.VT 1,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žebř. ČP-SJ
86
do 10
do 8
do 10
do 8
 
 
 
 
87
do 20
do 15
do 20
do 15
I.VT 1,2
I.VT 1,2
I.VT 1,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žeb.ČPJ-SL
88-93
do 28
do 23
do 28
do 13
1-8 = 1,5
1-5 = 1,5
1-4 = 1,5
 
88
do 50%
do 50%
do 50%
do 50%
8-16= 1,2
5-10 = 1,2
4-6 = 1,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žeb.ČPJ-SJ
88-93
do 14
do 9
do 9
do 4
1-5 = 1,5
1-4 = 1,5
1-2 = 1,5
 
88
do 50%
do 50%
do 50%
do 50%
5-10= 1,2
4-8 = 1,2
3-4 = 1,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČP ŽS SL
91-92
do 13
do 10
do 10
do 7
1-6 = 1,3
1-4 = 1,3
1-2 = 1,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR ŽS SJ
91-92
do 10
do 5
do 5
do 3
1-5 = 1,3
1-4 = 1,3
1-2 = 1,3
dlouhý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR ŽM SL
93
5
3
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR žm SJ
93
3
2
2
1
 
 
 
dlouhý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodujícím kritériem pro zařazení do SCM je umístění v žebříčku ČPJ ve slalomu
a sjezdu s tím, že věková kategorie pro vstup do SCM je zpravidla v rozsahu 14 -19 let
(ročníky narození 87 - 92)
 
 
 
 
 
 
Věk 20 let (ročník 86) bereme jako výjimku danou úspěšností v ČP dospělých
 
(příprava na ME do ME do 23 let a ME, MS)
 
 
 
 
Věk 13 let (ročník 93) bereme jako výjimku danou úspěšností  ČPJ, ČPŽ a MR žáků
 
(výrazní talenti splňující všechny výkonnostní a zdravotní předpoklady)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Kratochvíl
 
 
 
 
 
 
předseda komise mládeže ČSK - DV
 Zde je tabulka s kritérii ke stažení v excelu:

Partneři ČSK sekce divoká voda

AirMarineAlpinePRO

 

 

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00