Novinky v Přihlašovacím systému ČSKDV

logo cskPřihlašovací systém ČSKDV (www.kanoe.cz/prihlaskycsk) má za sebou polovinu své první sezóny. Dosud jeho prostřednictvím bylo přihlášeno téměř 6.000 lodí (z toho 5% zahraničních) na více než 1.200 přihláškách a využilo jej 75% dosud proběhlých akcí. V reakci na provozní zkušenosti v první polovině roku bylo provedeno pár nových menších  rozšíření v administrační sekci pro pořadatele s možným dopadem do rozhraní pro samotné přihlašování.

Rozšíření v administrační sekci pro pořadatele.

Administrační sekce pro pořadatele na adrese www.kanoe.cz/prihlaskycsk/oadmin/ umožňuje pořadatelům závodů nastavovat parametry on-line přihlašování na jejich akce a zpracovávat došlé přihlášky. Cílem změn bylo umožnit oddílům ovlivňovat, zda se jejich členové mohou hlásit prostřednictvím veřejného přihlašovacího rozhraní bez omezení či si oddíl stanoví oprávněné osoby, které mají právo přihlašovat na akce členy oddílu.

První změna je vidět již na přihlašovací stránce: prostřednictvím tlačítka „vyžádat si přístup pro zde neuvedený oddíl“ si o přístup do této sekce  nově mohou požádat i oddíly, které nepořádají žádné závody.   To umožní oddílům nastavovat v administrační sekci jak způsob přihlášení, tak i, případně, osoby oprávněné přihlašovat.

Funkčnost původní volby „Oddíloví správci“ byla rozšířena o nastavení režimu a práv přihlašování členů oddílu a celá volba byla přejmenována na „Oddíloví správci a přihlašování“. Po otevření této funkce se rozbalí seznam osob s právem přístupu do administrační sekce přihlášek, kde je nově k dispozici tlačítko „kdo smí přihlašovat na závody“ pro určení způsobu přihlašování členů oddílu na jakékoliv akce (tedy nejen oddílové). Tlačítko slouží jako přepínač mezi režimy „kdokoliv“ a „jen oprávnění správci“. V seznamu správců přibyl nový sloupec indikující právo přihlašovat na závody.

zmena1

Po kliknutí na řádek se jménem správce se otevře editační formulář, kde je možno, vedle kontaktních údajů, nastavit i oprávnění vybrané osoby. Přibyla možnost vybrané osobě zakázat přístup ke zpracování přihlášek došlých na oddílovou akci (taková osoba bude moci pouze přihlašovat, nebude mít přístup do agendy definice a zpracování přihlášek a volby „Nastavení přihlášek“ a „Zpracování přihlášek“ se jí vůbec nezobrazí) a volba práva přihlašovat členy oddílu na akce prostřednictvím veřejné části přihlašovacího systému.

zmena1

Správcům s právem přihlašovat členy oddílu se v hlavní nabídce objeví funkce „Přihlásit na závody“. Po kliknutí na tuto funkci je uživatel přesměrován na veřejnou část přihlašovacího systému a může přihlašovat. Červená barva tlačítka „Pořadatel – správa přihlášek“ v pravém horním rohu  indikuje, že je přihlášen oddílový správce s právem přihlašovat členy oddílu.

zmeny3

Má-li oddíl nastaven režim přihlašování jen pro vybrané správce a žádný správce není přihlášen (tlačítko „Pořadatel – správa přihlášek“ v pravém horním rohu je šedivé), nelze nikoho ze členů oddílu na žádnou akci přihlásit. Po volbě oddílu systém vypíše seznam osob oprávněných přihlašovat členy oddílu, přihlašování samotné systém neumožní.

zmeny4

Po dokončení přihlašování v režimu přihlášené oprávněné osoby stačí kliknout na červené  tlačítko „Pořadatel – správa přihlášek“ v pravém horním rohu, tím se automaticky vrátit do správcovského rozhraní a tam se odhlásit.

V případě, že oddíly využívají Oddílovou přihlašovací nástěnku (OPN), má o rozhodnutí, zda lze členy oddílu přihlašovat, přednost nastavení u konkrétní akce v OPN. Je-li v OPN u akce nastaveno, že se členové nesmí přihlašovat prostřednictvím svazového přihlašovacího systému (musí se tedy přihlašovat prostřednictvím OPN), nebude moci ve veřejném přihlašovacím systému přihlašovat ani  oprávněný správce. Je-li v OPN nastavena možnost přihlašovat se přímo ve veřejné části přihlašovacího systému, pak rozhoduje výše popsané nastavení „kdo smí přihlašovat na závody“.

Nové funkce tak umožní i oddílům nevyužívajícím OPN regulovat si do jisté míry přístup k přihlašování na jednotlivé akce zveřejněné v on-line přihlašovacím systému ČSKDV.

 


Partneři ČSK sekce divoká voda

AirMarineAlpinePRO

 

 

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00