• 1
 • 2
 • 3

UK-FTVS Seznam doporučené literatury

 •  

Seznam doporučené literatury

Dostupné ke stažení z informačního systému UK FTVS

 • BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce. Praha : UK FTVS, 2002, 77 s.
 • BAĎURA, J. Řády rychlostní kanoistiky. Praha : ČSK, 2000, 36 s.
 • BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2000, s. 102. ISBN 80-246-0071-4.
 • BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Technika a taktika jízdy na K1.Videoprogram. Praha : FTVS UK, 1998, 27 minut.
 • BÍLÝ,M., KRAČMAR,B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.
 • BÍLÝ,M., PRSKAVEC,J. Vodní slalom - technika jízdy na kajaku. Videoprogram. Praha : STVC - video UK FTVS, 2001, 20 min.
 • BOHÁČ J. 80. let kanoistiky v českých zemích. Praha : ČSK, 1993, 89 s.
 • BÖHMOVÁ, H. Analýza činností ve vodním slalomu se zřetelem na psychické zátěže. Praha : ČÚV ČSTV, 1981, 69 s.
 • EICHLER, I. a kol. Ročenka vodního slalomu. Praha : ČSKF, 1991, 109 s.
 • ENDICOTT, W. TheBarton Mold, a Study in Sprint Kayaking. A publication of the U.S Canoe and Kayak Team, Second edotion 1995. Český překlad a úprava Šebesta, P, Podloucký, V. Rychlostní kanoistika a systém tréninku Grega Bartona. Praha : ČSK, Olympia, 2002, 40 s
 • ENDICOTT, W. To Win The World. Baltimore : Mariland, 1980, 294 s
 • GONZÁLES-DE-SUSO, J.M, D´ANGELO, R., PRONO, J.M. Physiology of slalomtraining. In International coaching conference. Sydney, 1999.
 • KOHOUTEK, F. a kol. 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR (poznámky k dějinám kanoistiky). Praha : ČÚV ČSTV, 1982, 206 s.
 • KADAŇKA, F. Trenér kanoistiky – slalomu. Praha : ČÚV ČSTV, 1990, 53 s.
 • PRSKAVEC, J., BÍLÝ, M. Jak a kdy začít s tréninkem mladého kajakáře? TVSM, 71, 5/05, s. 14 – 19.
 • ROLEČEK, L. a kol. Pravidla kanoistiky na divokých vodách. Praha : ČSKDV, 60 s.
 • SZANTO, C. Racing canoeing. International canoeing federation.

Seznam diplomových a bakalářských prací

 • ANDRLÍK, J. Vliv úzkosti na výkon závodníka v rychlostní kanoistice. UK FTVS, 2011, 80 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Ballová, K. Posouzení změn výsledků Wingate testu horních končetin v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu rychlostních kanoistů. Praha : UK FTVS, 2007, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Boháč, J. Kanoistika 1983 - 1993. (Podklady pro publikaci 80. Let kanoistiky v českých zemích). Praha : UK FTVS, 1993, 93 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Borkovcová, Š. Porovnání zátěžových testů na klikovém ergometru s dosahovanými výsledky v rychlostní kanoistice.. Praha . UK FTVS, 2005, 84s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Buchtel, M. Vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu. Praha : UK FTVS, 2007. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Buchtel, M. Vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu. UK FTVS, 2007, 82 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • BUCHTEL, M. Vliv vybraných somatických faktorů vrcholových kajakářů na výkon ve vodním slalomu. UK FTVS, 2010, 37 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Doktor, M. Technika a taktika pádlování v rychlostní kanoistice – disciplína C1. Praha : UK FTVS, 2001, 80 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Fibiger, W. Rozvoj rychlostních schopností v rychlostní kanoistice a jeho srovnání s tréninkem v zahraničí. Praha : FTVS UK, 1996, dipl. práce. 54 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Fučíková, K. Analýza techniky pádlování v rychlostní kanoistice z hlediska časového rozdělení záběru. Praha : UK FTVS, 2003, 58 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Gerčáková, D. Zjištění somatometrických údajů závodníků v kvadriatlonu. UK FTVS, 2011, 51 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Hottmar, P. Kanoistika v ČR 1994 – 2003. Praha : UK FTVS,2003,173s.Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Jančar, D. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka ve vodním slalomu.UK FTVS, 2008, 55 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Ježek, T. Problematika maratónských soutěží rychlostní kanoistiky v kajakářských disciplinách. Praha : FTVS UK, 70 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Kolář, J. Využití kinetiky srdeční frekvence v počátku zatížení pro řízení tréninkového procesu u vodních slalomářů. Praha : FTVS UK, 1998, 75 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • KOLÁŘOVÁ, E. Vliv vybraných psychických faktorů na sportovní výkon závodníka v rychlostní kanoistice. UK FTVS, 2010, 50 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Kopečná, K. Snížení vlivu objektivního nebezpečí ve vodní turistice. UK FTVS, 2007, 135 s. Diplomová práce.. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Kozelský, D. Srovnání vyšetření z běhacího koberce a klikového ergometru a porovnání výsledků jednotlivých sportovců v prvním a druhém měření. Praha : UK FTVS, 2002, 68 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Kubričan, P. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě. UK FTVS, 2006, 69 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Kusák, B. Závislost mezi sportovním výkonem u závodních tratí a vybranými ukazateli kondičních faktorů v rychlostní kanoistice. UK FTVS, 2006, 56 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Makovský, M. Vliv reakční schopnosti na výkon ve vodním slalomu. Praha : UK FTVS, 2006,49 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Mohout, O. Rozbor jednotlivých druhů kajakářských pádel s využitím prvků biomechanické analýzy. Praha : FTVS UK, 1992, 44 s.Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • MOKRÝ, m.Popis podstatných rozdílů technické přípravy ve vodním slalomu a rychlostní kanoistice v kategorii K1.UK FTVS, 2010, 104 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Murcko, P. Kanoepolo. Praha : UK FTVS, 2006, 54 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Pinkava, O. Vodní slalom. Technika jízdy na singlkanoi. Praha : UK FTVS, 2006. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Pojezdný, P. Problematika sportovní přípravy u rychlostních kanoistů se zaměřením na vytrvalostní disciplíny. Praha : FTVS UK, 1996, 61 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Procházka, P. Vyšetření vrcholových rychlostních kanoistů Wingate testem na klikovém ergometru. Praha : UK FTVS, 2006, 53 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • PRSKAVEC, J. Vodní slalom - technika jízdy na kajaku. Praha : UK FTVS, 2001. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • RADOŇ, J. Vliv závodní úzkosti na výkon závodníka v rychlostní kanoistice. UK FTVS, 2010, 72 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Rohan, J. Rozbor techniky pádlování a jízdy na C1. Praha : FTVS UK, 1991, 65 s.Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • RUBÍN, D. Porovnání vybraných funkčních ukazateků ve vodním slalomu.. Praha : UK FTVS,2003, 51 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Řepová, M. Stanovení anaerobní zdatnosti Wingate testem. Praha : UK FTVS, 2004, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Sadilová, M. Fyziologické aspekty tréninku žen ve vodním slalomu. Praha : FTVS UK, 1993, 66 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Semecký, P. Technika pádlování a jízdy na dračí lodi. UK FTVS, 2006, 63 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Marek, S. Pokus o analýzu struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v disciplíně K1 1000 m muži. Praha : UK FTVS, 2006,140 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Tomáš Perič.
 • Semerádová, V. Problematika výživy ve vodním slalomu. Praha : UK FTVS, 2004, 65 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Strnadová, M. Analýza zapojování svalových řetězců při záběru vpřed na kajaku ve sjezdu na divoké vodě. Praha : UK FTVS,2004,57 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Bronislav Kračmar.
 • Smolka, M. Příspěvek k posouzení vlivu závodů na divoké vodě na přírodu v chráněných územích.. Praha : FTVS UK, 1992, 64 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Souček, J. Technika pádlování a taktika jízdy na K4 1000 m. Praha : UK FTVS, 2006, 82 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Šimeček, Z. Hodnocení trénovanosti pomocí kinetiky srdeční frekvence v rychlostní kanoistice.. Praha : UK FTVS, 2005, 79 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Štěrba, P. Analýza rozvoje traťové vytrvalosti v rychlostní kanoistice. Praha : UK FTVS,2003,71 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Švarcová, H. Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů. UK FTVS, 2006, 77 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
 • Oslík, M. Rozvoj silových schopností v rychlostní kanoistice na krátkých tratích. Praha : UK FTVS, 2006, 53 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Petr, O. Novotný.
 • Mrázová, G. Negativní vliv pádlování na C1 na vrcholové úrovni na pohybovou soustavu sportovce – svalové dysbalance. Praha : UK FTVS, 2006, 65 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Bronislav Kračmar.
 • Větrovský, J. 3D kinematická analýza techniky pádlování na C1. Praha : UK FTVS, 2006, 52 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce František Zahálka.
 • Klein, P. Eskymácké obraty šroubovým způsobem. Praha : UK FTVS, 2007. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Petr Novotný.
 • Šišpera, O. Rozdíly ve využívání doplňků sportovní výživy v tréninkové přípravě rychlostních kanoistů u nás a ve světě. UK FTVS, 2008,67 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Marcela Polášková.
 • Trnka Vl. Sportovní příprava žactva v rychlostní kanoistice. Praha : UK FTVS, 2002, 79 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Barvíř, M. Regenerační, uvolňovací a kompenzační cvičení pro rychlostní kanoisty. Praha : UK FTVS, 2002, 65 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Bronislav Kračmar.
 • Volf, J. Technika jízdy na deblkanoi. Praha : UK FTVS, 2004. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
 • Kolářová, E. Temperamentové vlastnosti kajakářů v rychlostní kanoistice v Německu a České republice. Praha: UK FTVS, 2012. Diplomová práce. Vedoucí práce: Milan Bílý.
 • Pffof, M. Temperamentové vlastnosti závodníků v rychlostní kanoistice. Bakalářská práce. Praha: UK FTVS, 2012. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Milan Bílý.
 • Busta, J.Porovnání výsledků aerobní zátěžové diagnostiky při jízdě na kajaku v bazénu s protiproudem a při klikové ergometrii horních končetin. UK FTVS, 2013, 66 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Gerčáková, D. Komparace vybraných antropometrických parametrů závodníků kvadriatlonu a rychlostní kanoistiky. Diplomová práce. UK FTVS, 2014, 64 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • MIŠKOVSKÝ, R. Zjištění závislosti mezi ukazateli kondičních testů juniorských reprezentačních družstev a sportovním výkonem v rychlostní kanoistice. Bakalářská práce. UK FTVS, 2014, 54 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Součková, L. Komparativní analýza přímého záběru vpřed na C1 v rychlostní kanoistice. Praha: UK FTVS, 2014. Bakalářská práce. Vedoucí práce Radka Bačáková.
 • PAVLÍK, M. Kanoistika v ČR 2004 – 2013. Diplomová práce. UK FTVS, 2015, 308 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • PFOFF, M. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků v rychlostní kanoistice. Diplomová práce. UK FTVS, 2015, 57 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Tunková, K. Komparativní analýza přímého záběru vpřed na kajaku. Praha, UK FTVS, 2015. Diplomová práce. Vedoucí práce Radka Bačáková.
 • BUSTA, J. Porovnání výsledků aerobní zátěžové diagnostiky při jízdě na slalomovém kajaku s klikovou ergometrií horních končetin. Diplomová práce. UK FTVS, 2015, 64 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • HAPÁK, M. Závislost mezi vybranými ukazateli Wingate testu a výkonností závodnic v kategorii  K1 ženy juniorky ve vodním slalomu. UK FTVS, 2016, 66 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • Vondra, J. Vliv vybraných kondičních faktorů na výkonnost ve vodním slalomu. Diplomová práce. UK FTVS, 2016, 73 s. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • FUSEK, R. Zjišťování závislosti mezi explozivní silou horních končetin a výkonem při sprintu na kajaku u vodních slalomářů. UK FTVS, 2016, 53 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.
 • ŘÍHA, M. Porovnání výsledků spiroergonometrického vyšetření závodníků ve vodním slalomu na klikovém ergometru a při jízdě na kanoi. UK FTVS, 2016, 51 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce Milan Bílý.

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  


Partneři vodního slalomu

Skupina ČEZUniqaAutoTreidGalasportHikoAirMarinePLANTinspektaAlpinePRO

 

Příprava Juniorské reprezentace probíhá za Podpory

NadaceCEZ

 

Fyzioterapii ReprezentaČníhO družstVA "A" zajišťuje

Monada - klinika komplexni rehabilitace

 

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00