Zápis z předsednictva SVoČR 16.12.2020

zápis

příloha - Zpráva z jednání Disciplinární komise SVoČR, 9. prosince 2020