Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR 1/2006

Zápis ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 30.1.2006 v Praze. Přítomni: Táborský, Hájek, Lahodný, Kazík, Novák

1. Rada SSS ČR

- Táborský – informace ze zasedání Rady SSS ČR – Sazka zatím neplatí – zálohově posílá SSS ČR finanční prostředky na svazy – po zaplacení Sazky SSS ČR vyúčtuje

2. Rada raftingu

- Hájek - informace z rady
- Rada raftingu předkládá k odsouhlasení návrh rozpočtu raftingu na rok 2006 v celkové výši 1,256.000,-Kč - schváleno
- Rada raftingu předložila ke schválení předsednictvu Směrnice pro závodění pro rok 2006 –schváleno
- Rada raftingu žádá o schválení změn pravidel raftingu v těchto bodech:
1. Vznik mistrovství ČR 3 členných hlídek ve slalomu - schváleno
2. Změnu v mistrovství ČR mládeže a veteránů z dlouhodobých soutěží na
jednorázový závod - schváleno
- Rada raftingu ustavila juniorskou reprezentaci raftingu, která je zapracována do Směrnic pro závodění pro rok 2006, poprvé bude vyslána na EP R4 na Salzu – schváleno
- Rada raftingu žádá předsednictvo o změnu rozdělení vlastních finančních prostředků svaz mezi pramicemi a rafty z dosavadní 6:4 na 7:3 – schváleno
- Proběhl mezinárodní kongres IRF
- předsedou sportovní a závodní komise byl znovu zvolen Robert Kazík
- Předsednictvo IRF bylo zvoleno ve stejném složení jako v posledních volbách v roce 2002
- Byla založena Evropská závodní komise, jako poradní orgán sportovní komise IRF, jejímiž členy jsou za Českou republiky Stanislav Hájek – nominován Českou republikou a Robert Kazík z titulu předsednictva IRF
- V podobném duchu byla založena Asijskoaustralská komise
- Reprezentace – proběhla oponentura na MŠMT – bez problémů
- IRF – vyslovila pochvalu Stanislavu Hájkovi za rozvoj raftingu v Evropě
- ME v raftingu v roce 2006 se má konat v Chorvatsku – zatím nepotvrzeno
- ČSK DV podal /stejně jako SVoČR/ odvolání proti rozhodnutí nadřízeného orgánu – MŽP v Hradci Králové. SVoČR odmítl KRNAP uznat jako účastníka řízení – na naše písemné námitky nereagoval
- Žádost o změnu manipulačního řádu VD Lipno – zatím pouze u myšlenky – nenašel se nikdo kdo by měl čas se tímto problémem zabývat.

3. Rada pramic

- Táborský - informace o zasedání v Olomouci – přítomni zástupci Čech, Moravy a Slovenska
- Slovensko – v roce 2006 – nebudou pořádat žádné závody na pramicích - útlum
- Morava – závody pořádá, ale velmi malá účast závodních pramic – spíše turisti
- Čechy – i když účast na závodech klesá – závody se pořádají
- Zápis z jednání v Olomouci – viz . příloha
- Rada předložila propozice pro zavodění na rok 2006 mimo Čelákovic – nutno dodat

4. Školení rozhodčích

- školení stávajících rozhodčích se uskuteční 1.4.2006 v Praze
- nutno zajisti místnost – Heralová
- předsednictvo odsouhlasilo účastníkům školení – příspěvek na dopravu 1,- Kč/km, a všichni účastníci dostanou oběd)

5. Rozpočet

- předsednictvo schválilo rozpočet pramice rafty v poměru 3:7
- předsednictvo odsouhlasilo schodek rozpočtu ve výši 200.000,- Kč

6. Rozesílání propozic

- předsednictvo odsouhlasilo, že od roku 2007, se nebudou propozice na závody rozesílat poštou, ale že budou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách : kanoe.cz, sportovninoviny.cz
-

Příští zasedání předsednictva se bude konat dne 18.4.2006 v Praze v 16,00 hodin

Zapsala : Heralová
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting