Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 2/2006

Zpráva z mimořádného zasedání Rady raftingu SVoČR v Písečné u Žamberka, 20. ledna 2006.
Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Karel Harbáček, Robert Kazík, Vratislav Šembera

Rada se sešla za účelem vyjasnění stanovisek jednotlivých členů rady k zásadním otázkám budoucího rozvoje raftingu v České republice a ve světě s ohledem na blížící se zahájení kongresu IRF.
V neformální diskusi Rada řešila následující okruhy problémů:


A. Termínovka 2006

• Na poslední chvíli dojde k přesunům termínů některých závodů z důvodů nepředvídatelných manipulací na vodních dílech. Jedná se o závod na Trnávce (23. – 24. 9. 06), který bude přesunut do termínu Rodinné Trnávky, a dále o závod v Roudnici. Termíny závodů budou upřesněny v konečné verzi termínové listiny.
• Rada diskutovala o možnosti stanovit koncový termín pro uzavření termínové listiny v příštích letech a tento termín posunout do posledních prosincových či prvních lednových dnů. Shodla se ale na tom, že konečná podoba termínové listiny je determinována tolika faktory, že se pravděpodobně nebude možno vyhnout dlouhodobějšímu dolaďování termínové listiny v průběhu celého ledna. V této souvislosti se rozvinula diskuse, zda v budoucnu při tvorbě termínové listiny brát (tak jako doposud) ohled na slalomové či sjezdové závody ČSK-DV. (Návrh Zbyňka Netopila: Pokud nebude možno některý závod pořádat, mělo by dojít ke změně terénu, nikoliv ke změně termínu.) V tomto ohledu Rada nepřijala žádné razantnější stanovisko s tím, že termínová listina bude vždy v této věci výsledkem kompromisním.


B. Webové stránky

• Na stránky www.kanoe.cz je možno vkládat svoje články související s raftingem. Zájemci kontaktují Standu Hájka.

C. Problematika IRF

• Robert Kazík podrobně informoval o činnosti IRF a předsednictva IRF. Základní strategií IRF pro další období je zůstat samostatným sportem.
• Robert Kazík dále vysvětlil Radě některé svoje postoje a názory týkající se jeho zastupování českého raftingu v IRF, které se v posledních týdnech staly předmětem kritiky ze strany dalších členů Rady raftingu.
• Rada diskutovala o českém postoji ke snahám IRF směřovat k olympismu. V těchto otázkách Rada zatím nedospěla k jasnému stanovisku, český postoj k raftingu jako olympijskému sportu zůstává neformulován.
• Rada dále diskutovala své představy o budoucí činnosti evropské subkomise IRF. Rada odmítla záměr IRF požadovat po pořadatelích mezinárodních závodů, aby skládali do rukou pokladníka IRF depozit jako jistinu pro uspořádání závodu.
• Rada nominovala Standu Hájka do evropské subkomise IRF a Roberta Kazíka do předsednictva IRF
• Rada delegovala Standu Hájka jako mluvčího SVoČR pro nastávající kongres IRF
• Pro mezinárodní soutěže Veteránských her budou zástupci SVoČR (ČR) prosazovat spodní věkovou hranici 40 let

D. Následující jednání Rady raftingu

• Další jednání Rady raftingu zůstává na původně určeném datu 23. února 2006 v 15.00 hodin v Praze.

Dne 31. ledna 2006 vypracoval: Vratislav Šembera
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting