Kanoe.cz

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVoČR 1/2006

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVoČR 1/2006 ze dne 3. ledna 2006 v Praze. Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Karel Harbáček, Robert Kazík, Vratislav Šembera

Omluveni: -

Hosté: Ředitelé závodů pořádaných v následujícím závodním období – Jiří Schneider, Martin Hájek,
Vladimír Raška

A. Nominace 2006

Rada diskutovala předložené varianty nominace R6 v následujícím závodním období. Hlasováním rozhodla, že v roce 2006 se uskuteční 6 nominačních závodů (2 sjezdy +2 slalomy +2 sprinty) na těchto terénech:

• slalom, sprint: Trója (24. – 25. 6. 2006) + Trnávka (23. – 24. 9. 2006)
• sjezd: Salza – Rakousko (26. 5. 2006) + Lipno (2. – 3. 9. 2006)

V případě, že se nepodaří realizovat závod na Lipně, uskuteční se druhý nominační sjezd v rámci závodu na Trnávce (23. – 24. 9. 2006)

B. Termínová listina

• Rada schválila konečnou podobu termínové listiny pro rok 2006.
• Rada rozhodla, že na terénech, kde současně s ČP dospělých bude pořádán ČP juniorů, se nejprve uskuteční start kompletní kategorie ČP dospělých a teprve pak odstartuje kategorie juniorů, veteránů a jiných kategorií Rada žádá pořadatele závodů, aby toto rozhodnutí vzali na vědomí a promítli je do časového programu závodů. Ve sprintovém programu lze tolerovat první sprint R6 a následující ČP R4 dospělých.
• Propozice budou předány do sekretariátu svazu do 31.ledna 2006

C. Jednání s Gumotex, a.s.

Libor Polák informoval o konečném jednání s generálním sponzorem.
• Uzavřená smlouva mezi Gumotex, a.s. a SVoČR pro rok 2007 zachovává objem sponzorských příspěvků jako v roce 2006. Nad tento rámec bylo dohodnuto:
 Gumotex vyrobí cca 30 ks starý typ raftu Colorado podle požadavků SVoČR s tím, že konečný uživatel (kluby) se zaváže, že nebude užívat tyto čluny pro komerční účely. Bude se jednat o člun určený výhradně pro závodní činnost.
 Gumotex vyrobí pro propagační účely spojené s premiérou filmu Rafťáci cca 10 člunů Pulsar 420, které po ukončení propagační akce nabídne SVoČR-u za nestandardní ceny.
 Gumotex nabízí věnovat 1 raft Colorado tomu pořadateli závodu ČP, který bude ochoten nazvat tento závod Gumotex Cup. Bližší podmínky sdělí zájemcům Libor Polák.
 První osloví zástupce Gumotexu pořadatel sjezdu na Lipně – Zbyněk Netopil, pokud nebude úspěšný, násdleduje pořadatel Roudnice – Martin Procházka

D. MČR hlídek

MČR hlídek se uskuteční v rámci závodů na Trnávce (24. – 25. 6. 2006) podle Pravidel schválených na jednání Rady 5/2005.


E. Rozpočet 2006

Rada projednala návrh rozpočtu raftingu pro rok 2006. V této záležitosti Rada
 schválila celkový objem rozpočtu ve výši cca 1 300 000,- Kč, z toho částku určenou pro účely reprezentace ve výši cca 500 000,- Kč
 pověřila Standu Hájka úpravou rozpočtu reprezentace v kapitole evropských pohárů; provedené úpravy Rada schválí cestou e-mailu do 15. ledna 2006
 požádala Standu Hájka o vypracování přehledu čerpání rozpočtu v uplynulém roce 2005F. ME 2006 v Chorvatsku

• Martin Procházka dohodne s našimi časoměřiči případnou účast naší časomíry při ME
• Vráťa Šembera zajistí kvalitní rozhodčí pro závod na Labi v případě, že se časomíra účastní ME v Chorvatsku a závod na Labi se pojede na stopky
• Robert Kazík bude jednat s chorvatskou stranou o upřesnění požadavků a finančním vyrovnáníG. Následující jednání Rady raftingu

• Další jednání Rady raftingu proběhne 23. února 2006 v 15.00 hodin v Praze.

H. Mezinárodní mistrovství Číny
- R. Kazík informoval o účasti posádky mistrů světa WD Prostějov na mezinárodní mistrovství v číně. Závodu se zúčastnili 2 členové mistrovské posádky doplněné Kazíkem a Netopilem. Posádka získala titul mezinárodních mistrů Číny a porazila jak domácí, tak německou a ruskou posádku v téměř dvouhodinovém sjezdu.

I . Kongres IRF

- R.Kazík informoval o připravovaném kongresu IRF , který bude proveden elektronickou formou v období kolem 20.ledna 2006. Rada musí určit jednu osobu, která bude přenášet názory a rozhodnutí SvoČR z oficiální české mailové adresy během trvání kongresu a bude informovat členy rady. Je nutné ověřit , která rozhodnutí lze provést radou a která ( budou se schvalovat stanovy ) musí učinit předsednictvo-


J. Diskuze

- Hájek se ohradil proti názoru Kazíka , že byl vyslán svazem na MS v Ecuadoru jako delegát a na náklady svazu. Doklady viz rozpočty a zápisy z rad č. 1 a 2 2005.

K. – Předání svazového notebooku

- Hájek předal svazový notebook počtáři raftingu – Karlovi Harbáčkovi


Dne 4. ledna 2006 vypracoval: Vratislav Šembera
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting