Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 6/2013

Praha, 7.10.2013

Přítomni:
Martin Procházka, Libor Polák, Zbyněk Netopil, Vladimír Raška, Libor Peška

Omluveni:
Vratislav Šembera

Hosté:  
Hana Heralová (tajemnice SVoČR)

1)    Termínová listina na rok 2014
Rada diskutovala podobu Termínové listiny na rok 2014.
V roce 2014 proběhnou tyto závody:
- sjezd: Sázava, malá Kamenice, Kamenice Plavy, Lipno
- slalom a sprint: Troja, Trnávka, Vír, České Vrbné, Roudnice nad Labem
RR vyzývá kluby, které mají v plánu pořádat v roce 2014 raftové závody, aby tuto informaci oznámili tajemnici Hance Heralové.

2)    Konference IRF
Rada raftingu pověřila Ondřeje Panenku zastupováním Svazu vodáků ČR na konferenci IRF, která proběhne v rámci závodů MS 2013 na Novém Zélandě. (viz zápis 4/2013)
RR prosí tajemnici a předsedu RR, aby zjistili, zda Ondřej Panenka bere toto na vědomí a souhlasí.

Pokud ne, RR navrhuje Petru Plecitou, jako zástupce SVoČR a konferenci IRF.
RR počká s tématy na konferenci IRF na zaslání podkladů od tajemnice IRF Sue, poté povede diskuzi.

3)    Konference SVoČR
RR poveřila Libora Poláka, aby na konferenci přednesl zhodnocení práce celé rady.
Libor Polák ukládá úkol zaslat podklady pro zhodnocení nejpozději do pondělí 14.10.2013.
Informace o konferenci jsou zde.
Hanka Heralová seznámila RR s kandidátní listinou.

4)    Dotace pro kluby
RR pověřila Libora Pešku spočtením a zasláním návrhu na rozdělení dotace pro kluby za rok 2013 nejpozději do středy 16.10.2013.

5)    Následující jednání rady raftingu
Jednání nové RR proběhne hned po konferenci, která se koná v sobotu 19.10.2013 v Praze.

Dne 14.10.2013 vypracoval: Libor Peška

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting