Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR ze dne 25.9.2013

Článek obsahuje zápis z předsednictva a důležité dokumenty před Konferencí SVoČR, která proběhne 19.10.2013 v Praze.

ZÁPIS ze zasedání předsednictva Svazu vodáků České republiky konané dne 25.9.2013 v Praze
Přítomni: Táborský, Kubásek, Polák, Šembera, Pánek
Hosté: Hájek S.

1. Příprava Konference
Předsednictvo souhlasí s návrhem „Volebního a Jednacího řádu“, návrhem „Programu Konference“ a návrhem „Zásad činnosti svazu“ na Konferenci

Informace – kandidáti do rad odborností, předsedu svazu, a Kontrolní komise
Předseda svazu: Jeronym Táborský
Rada pramic: Daniel Pánek, Pavel Kubásek, Jiří Brožík, Jitka Mullerová, Jaroslav
Šedo, Zdeněk Zich, Jan Červinka, Pavel Šrámek
Rada rafty: Libor Polák, Vratislav Šembera, Martin Procházka, Vladimír Raška,
Aleš Daněk, Zbyněk Netopil
Kontrolní komise: Stanislav Hájek, Jan Procházka, Jan Novák

Občerstvení v průběhu Konference zajištěno i pro předem nahlášené hosty Konference

Předsednictvo pověřuje p. Heralovou – pozvat předsedu SSS ČR na Konferenci
Hlasování: 5 pro

2. Různé
Předsednictvo souhlasí s odpisem nedobytné pohledávky –KV Aqua Vitae České Budějovice – tábořiště - Pozděraz 52.100,-Kč (dlužník je nedohledatelný dluh je půjčka z roku 1994), nájemník Rokycany – dluh za nájemné z roku 2005 - Stim 6.378,- Kč (firma neexistuje, nedá se dohledat)
Hlasování: 5 pro

Předsednictvo souhlasí s vyplacením odměn pro členy rad odborností, KK a předsedy svazu ve výši á 5.000,- Kč za vynaloženou práci během funkčního období.
Hlasování: 5 pro

Předsednictvo souhlasí s úpravou rozpočtu SVoČR a rad odborností k 1.7.2013 elektronicky. Upravený rozpočet je k dispozici na sekretariátu svazu.
Hlasování: 5 pro

Předsednictvo na návrh rady raftingu souhlasí s příspěvkem do 10.000,- Kč za osobu na vybavení rozhodčích funkčním oblečením. Šembera předloží do 7.10.2013 cenovou nabídku a složení rozhodcovského setu. Spoluúčast jednotlivých rozhodčí určí komise rozhodčích SVoČR do 31.10.
Hlasování: 5 pro

Přílohy:
1. Návrh „Volebního a Jednacího řádu“
2. Návrh „Zásady činnost svazu“
3. Stanovy svazu

Zapsala: Heralová
Datum: 30.9.2013

 


zápis

Návrh „Volebního a Jednacího řádu“

Návrh „Zásady činnost svazu“

Stanovy svazu


POZVÁNKA NA KONFERENCI SVoČR


 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting