Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 5/2013

České Vrbné, 17.8.2013

Přítomni: Martin Procházka, Libor Polák, Zbyněk Netopil, Vladimír Raška, Ondřej Panenka, Libor Peška, Vratislav Šembera

Hosté: Hana Heralová (tajemnice SVoČR)

1) Úprava rozpočtu
• Rada upravila rozpočet reprezentace na MS 2013 Nový Zéland. Kapitola pro juniorskou kategorii byla posílena o 42 tis. Kč.
• Rada posílila kapitolu určenou pro školení a činnost rozhodčích na 20 tis. Kč (původně 10 tis. Kč).

2) Delegát SVoČR na konferenci IRF
• Rada raftingu pověřila Ondřeje Panenku zastupováním Svazu vodáků ČR na konferenci IRF, která proběhne v rámci závodů MS 2013 na Novém Zélandě.

3) Projednání připomínek Komise rozhodčích
• Rada vzala na vědomí návrhy Komise rozhodčích SVoČR na zlepšení podmínek rozhodčích na závodech pořádaných SVoČR.

4) Vybavení rozhodčích
• Rada raftingu navrhuje předsednictvu vybavit aktivní rozhodčí jednotným oděvním kompletem za částku cca 10 tis. na jednoho rozhodčího (s ev. doplatkem od rozhodčích).

5) Následující jednání rady raftingu
• Následující jednání Rady raftingu proběhne začátkem října 2013 v Praze.
• Termín bude upřesněn na www.kanoe.cz a na Facebooku

Dne 23. září 2013 vypracoval: Vratislav Šembera

zápis

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting