Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 4/2013

Želiv, Trnávka 8. června 2013

Přítomni: Martin Procházka, Libor Polák, Zbyněk Netopil, Vladimír Raška, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera
Nepřítomni:
Omluveni: Libor Peška
Hosté: Stanislav Hájek (Kontrolní komise SVoČR), Hana Heralová (tajemnice SVoČR), Milan Štěpánek (Jiskra Havlíčkův Brod), Petr Panenka (RK Trója)

1) Nominace kategorie junioři U 19 na MS 2013 Nový Zéland
· Rada potvrzuje (vzhledem ke zrušení závodů v Tróji) nominační závody na MS 2013 Nový Zéland v kategorii junioři U 19: v rámci závodů na Labi (sjezd) a na Trnávce (slalom, sprint)
· Příspěvek na výjezd reprezentační posádky juniorů v kategorii U 19 junioři na MS 2013 Nový Zéland bude ve výši rozpčtované částky.
· Tímto Rada revokuje své rozhodnutí (zápis 3/2013, bod č. 5) o zrušení příspěvku na start reprezentační posádky této kategorie na MS 2013.

2) Přeložení závodů v Praze Tróji na nový termín
· Vzhledem k povodňové situaci a nemožnosti uspořádat závod v Tróji v původním termínu navrhl pořadatel závodu přesun na nový termín: 21 - 22. září 2013.
· Rada schválila přesun tohoto závodu na termín navržený pořadatelem (21 - 22. září 2013).
· Definitivně bude tato informace potvrzena do konce června 2013 - budou vydány nové propozice, které budou zveřejněny na www.kanoe.cz

3) Příspěvky na organizaci závodů
· Hana Heralová informovala o proběhlých platbách příspěvku na organizaci závodů pořadatelským klubům. Zatím neproběhlé platby (na závody v Tróji a na Lipně) budou vyřízeny v nejbližší době po vyřízení formalit ze strany pořadatele.

4) Juniorské soustředění 2013
· Rada raftingu opětovně vyzývá kluby pracující s mládeží k účasti na Juniorském soustředění 2013, které proběhne na slalomové dráze pod Vírskou přehradou od 1. do 5. července 2013.
· Zároveň rada informuje, že přihlášky na soustředění je potřeba zaslat pořadateli (RK Hodonín) nejdéle do pondělka 24. června 2013.
· Podrobnosti o soustředění jsou zveřejněny zde.

5) Upřesnění rozhodnutí rady ze dne 27. 4. 2013
· Rada upřesnila bod č. 4 ze zápisu 3/2013 (ze dne 27.4.2013) o přesunutí finančních prostředků ve výši 45.500,- Kč z rozpočtu reprezentace na Soustředění juniorů 2013 ve Víru. Rada konstatuje, že tento přesun finančních prostředků umožnila iniciativa reprezentačních posádek mužů a žen, které se vzdaly nároku na příspěvek a tento z vlastní vůle věnovaly na zmíněné juniorské soustředění.
· Rada vyjadřuje reprezentačním posádkám mužů a žen upřímné poděkování za jejich příspěvek k podpoře práce s mládeží.

6) Navýšení dotací
· Libor Polák a Hana Heralová informovali o navýšení dotací z programu MŠMT pro SVoČR.
· Hana Heralová rozešle členům rady podrobnosti o pravidlech čerpání dotace tak, aby mohla proběhnout v horizontu cca 1 až 2 týdnu diskuze o nasměrování nově získaných prostředků. Poté rada rozhodne o jejich využití.

7) Změna termínu konference
· Rada raftingu rozhodla požádat Předsednictvo SVoČR o změnu termínu konání Konference SVoČR tak, aby byla umožněna účast mj. i reprezentačním posádkám (kolize původního termínu s reprezentačními povinnostmi posádek).

8) Následující jednání rady raftingu
· Následující jednání Rady raftingu proběhnou v těchto termínech a lokalitách:
- v rámci závodů v Českém Vrbném (čas bude upřesněn)
- v termínu 7. října 2013, v 16.00 hod. v Praze.

Dne 8. června 2013 vypracoval: Vratislav Šembera

zápis

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting