Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 2/2013

Zpráva ze zasedání Rady raftingu ze dne 27.3.2013

zápis

Přítomni: Martin Procházka, Libor Polák, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Ondřej Panenka, Vladimír Raška, Vratislav Šembera

Omluveni: ---

Hosté: Hana Heralová, Martin Hájek (klub RK STAN Praha)

1) Propozice závodů v roce 2013
• Rada schválila propozice jednotlivých závodů ČP a MČR předložené pořadateli pro rok 2013 - viz tento odkaz• Rada přidělila status Evropského poháru závodům v Českém Vrbném (R4, R6), na Trnávce (R4) a na Lipně (R4, R6)

2) Směrnice pro závodění

• Rada schválila znění Směrnic pro závodění v roce 2013 včetně příloh - zde
3) Rozpočet reprezentace

• Rada raftingu schválila návrh na rozdělení finanční částky určené k podpoře reprezentace pro rok 2013

4) Změny Pravidel raftingu

• Rada raftingu v období mezi zasedáními schválila prostřednictvím e-mailové konference změny Pravidel raftingu předložené Vratislavem Šemberou a schválené Komisí rozhodčích SVoČR. Změny potvrdilo Předsednictvo SVoČR. Změny pravidel jsou zveřejněny zde.
V tomto článku je umístěn i dokument Pravidla raftingu – aktuální znění, který obsahuje pravidla raftingu se všemi zapracovanými změnami z let 2007 – 2013

5) Organizační řád závodů

• Rada schválila aktualizovaný Organizační řád závodů

6) Nominace hlavních rozhodčích a zástupců svazu

• Vratislav Šembera předložil Radě raftingu návrh na nominaci hlavních rozhodčích a delegátů svazu na jednotlivé závody pořádané v roce 2013. Rada nominaci HR a ZS odsouhlasila (zde, případně propozice jednotlivých závodů)

7) Fotograf

Jan Homolka (České Budějovice) se stal oficiálním fotografem raftových závodů, které pořádá SVoČR v roce 2013 - ČP, MČR i NZ R6.

8) Následující jednání rady raftingu

• Následující jednání Rady raftingu proběhne v rámci závodů na Labi.
• Termín: sobota 27. dubna 2013, 17.00 hodin, Vrchlabí, Hotel Pivovarská Bašta .

Dne 28. března 2013 vypracoval: Vratislav Šembera

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting