Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 6/2012

Zápis + PŘEDBEŽNÁ termínová listina raftových závodů v roce 2013

zápis

PŘEDBĚŽNÁ termínová listina

Přítomni: Martin Procházka, Libor Polák, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Vratislav Šembera, Vladimír Raška

Nepřítomni: Ondřej Panenka

Hosté: Hana Heralová, Jan Procházka (Kontrolní komise SVoČR)

1) Termínová listina 2013
• Rada diskutovala první verzi termínové listiny a závodní terény pro rok 2013. Protože termíny konání některých uvažovaných závodů v roce 2013 ještě nejsou konečné, vrátí se rada k termínové listině na svém následujícím zasedání. Předběžná termínová listina je přílohou této zprávy a je uveřejněna zde.
• Rada rozhodla o přidělení závodů ČP a MČR na tyto terény:

A. Český pohár R4
Kategorie dospělých
Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 2 závody):
Kamenice - Plavy I (muži, ženy)
Kamenice - Plavy II (jen ženy)
Labe (muži, ženy)
Lipno (jen muži)

Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 2 závody):
Trója (muži, ženy)
Trnávka (muži, ženy)
České Vrbné (muži, ženy)

Kategorie juniorů, juniorek
Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 2 závody):
Kamenice – Jesenný I
Kamenice – Jesenný II
Labe

Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 2 závody):
Trója
Vír
České Vrbné

Kategorie veteránů, veteránek

Český pohár R4 – sjezd (započítávají se 2 závody):
Kamenice - Plavy I
Kamenice - Plavy II
Labe

Český pohár R4 – slalom, sprint (započítávají se 2 závody):
Trója
Vír
České Vrbné

B. Mistrovství republiky R4
MČR R4 – sjezd:
Labe (muži, ženy, junioři, juniorky, veteráni, veteránky)

MČR R4 – slalom, sprint
České Vrbné (muži, ženy, junioři, juniorky, veteráni, veteránky)

MČR R4 – hlídky
Trnávka

C. Nominace R6
Sjezd
Labe (muži, ženy)
Lipno (muži, ženy)
Lipno - zkrácená trať (junioři, juniorky, veteráni, veteránky)

Slalom, sprint
Trója (muži, ženy, junioři, juniorky, veteráni, veteránky)
České Vrbné (muži, ženy, junioři, juniorky, veteráni, veteránky)

D. Mistrovství republiky R6
MČR R6 – sjezdLipno

MČR R6 – slalom, sprint
Trója

2) Nominace juniorských a veteránských posádek R6 pro MS 2013 Nový Zéland

• Podmínky nominačních závodů v juniorských a veteránských kategoriích pro MS 2013 Nový Zéland budou upřesněny až po stanovení věkových limitů organizátorem MS a příslušnou komisí IRF.
• Předpokládané nominační závody v dotyčných kategoriích proběhnou v rámci závodů na Labi a v Tróji.


3) Raftař roku
• Zbyněk Netopil podal zprávu o výsledcích jednání s organizátorem akce Kanoista roku a raftař roku. Vyhlášení raftaře roku proběhne v rámci akce Českého svazu kanoistů v Olomouci dne 1. prosince 2012, zahájení 18.00 hodin.
• Raftař roku bude vyhlášen v těchto kategoriích: Absolutní raftař roku, dále v kategoriích muži, ženy, junioři, juniorky.

4) Vyhlášení vítězů Českého poháru 2012

• Na základě reakcí z klubů rada zrušila oficiální vyhlášení Českého poháru 2012, původně plánované na 30.11.2012 do Olomouce.
• Rada stanovila ceny pro úspěšné posádky ČP 2012 pro všechny kategorie takto:
1. místo – raft Colorado
2. místo – 3 000 Kč
3. místo – 2 000 Kč

5) Vyhlášení Českého poháru 2013
• Rada se rozhodla vyhlásit výsledky ČP 2013 vždy na posledním závodu v dané kategorii.
• Vyhlášení výsledků ČP 2013 proběhne:
- v Českém Vrbném (pro kategorie ženy, kategorie juniorské a veteránské)
- na Lipně (pro kategorii mužů)
• Rada se rozhodla zřídit počínaje následujícím závodním obdobím 2013 pro vítěze ČP v každé kategorii putovní pohár. Současně pověřila celou záležitostí Libora Pešku.

6) Příspěvek na činnost klubů
• Příspěvek na činnost klubů za závodní období 2012 bude rozdělen v celkové hodnotě 100 tis. Kč.
• Příspěvek bude vypočten pro všechny kategorie dle klíče (pdf) doposud platného pro kategorii juniorů. Výpočet provede Libor Peška. Způsob výplaty klubům bude upřesněn prostřednictvím webových stránek www.kanoe.cz.

7) Dotace pro kluby pracující s mládeží
• Dotace na činnost klubů za závodní období 2012 bude rozdělena v celkové hodnotě 40 tis. Kč.
• Dotace bude vypočtena dle platného klíče. Výpočet provede Libor Peška.

8) Příspěvek na provozování domény e-rafting.info
• Rada schválila vyplacení příspěvku ve výši 6000,- Kč + DPH Stanislavu Ježkovi za dosavadní provozování domény e-raftig.info.
• Rada se rozhodla dále již uvedenou doménu neprovozovat.

9) Vyúčtování MS 2012 České Vrbné
• Rada vyslechla zprávu Libora Pešky o vyúčtování MS 2012 České Vrbné

10) Vyúčtování ME 2012 Lipno
• Rada vyslechla zprávu Libora Poláka o vyúčtování ME 2012 Lipno
• Libor Peška vyslovil svůj nesouhlas s vyplacením odměny ve výši 150 000 Kč pro Libora Poláka.

11) Přístup na Kanoe.cz
• Rada rozhodla, že správcovský přístup na informační web kanoe.cz budou mít za RR SVoČR Libor Peška a Libor Polák.

12) Rezignace Libora Pešky a Zbyňka Netopila
• Rada vzala na vědomí rezignaci Libora Pešky na funkci předsedy rady raftingu a místopředsedy SVoČR.
• Zbyněk Netopil svoji rezignaci na člena Rady raftingu vzal zpět.

13) Následující jednání rady raftingu
• Místo a termín dalšího jednání Rady raftingu budou upřesněny.

Dne 17. listopadu 2012 vypracoval: Vratislav Šembera

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting