Kanoe.cz

Zápisy z jednání orgánů SVoČR 1.10.2012

Další jednání předsednictva se uskuteční 21.11.2012 od 17.00 na sekretariátu SVoČR.

zápis z jednání Předsednictva

Další jednání předsednictva se uskuteční 21.11.2012 od 17.00 na sekretariátu SVoČR.

zápis z jednání Disciplinární komise

zápis z jednání Rady raftingu

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting