Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu SVoČR 1/2005

Zápis ze zasedání Rady raftingu SVoČR 1/2005 v Praze 25. ledna 2005.
Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Robert Kazík, Vratislav Šembera
Omluveni: Karel Harbáček 
Hosté: Martin Hájek, Vladimír Raška, Petr Panenka
 
1.   Odprodej člunů
 • Rada rozhodla o odprodeji 5 kusů člunů Gumar zájemcům ze SVoČR.
  Čluny budou nabídnuty za tyto ceny:
  20 000,- Kč za nepoškozené čluny (3 kusy)
  10 000,- Kč za čluny s defektem (2 kusy)
2.    Rozpočet 2005
 • Rada schválila návrh rozpočtu pro rok 2005.
 • V rozpočtu reprezentace je vyčleněna částka na financování výjezdu dvou pracovníků České televize na MS 2005 v Ekvádoru. Podle smlouvy mezi ČT a SVoČR  bude svaz majitelem natočeného materiálu a bude rozhodovat o konečné podobě pořadu, který ČT k MS odvysílá.  
3.   Jednání s Gumotexem
 • Libor Polák informoval o výsledcích jednání, která jsou východiskem pro sponzorskou smlouvu pro rok 2005:
  - smlouva bude podepsána 16. února 2005,
  - rozsah sponzorské smlouvy bude minimálně takový, jako v minulých letech,
  - Gumotex, a.s. zůstává nadále generálním sponzorem svazu a je nutno jeho logo uvádět na všech oficiálních tiskovinách (mimo jiné i na plakátech, propozicích a výsledkových listinách všech závodů).
4.   Termínová listina 2005
 • Rada schválila termínovou listinu pro sezónu 2005
 • Rada doporučila prodloužit trať nominačního závodu R6 na Labi (oproti loňskému závodu)
5.   Organizační řád závodů
 • Rada schválila Organizační řád závodů, který bude počínaje závodním obdobím 2005 závazný pro všechny pořadatele závodů SVoČR . Organizační řád bude každoročně v potřebné míře aktualizován směrnicemi pro danou sezónu.
6.   Směrnice pro závodění 2005
 • Rada doplnila směrnice o termín dokončení fakturace nákladů na dopravu na závody ČP a MČR. Tímto termínem, do něhož mohou oddíly uvedené náklady fakturovat, je v nastávajícím závodním období 31. říjen 2005.
 • Přílohou směrnic počínaje závodním obdobím 2005 je Organizační řád závodů (viz bod 5)
 • Rada poté schválila Směrnice pro závodění 2005

7.   Změny pravidel

 • Všechny změny českých pravidel (viz zápisy z minulých zasedání Rady raftingu) budou připraveny k rozeslání klubům spolu s propozicemi a dalšími materiály koncem února. Zajistí Vráťa Šembera.
 • Stejným způsobem budou kluby informovány o změnách pravidel IRF, k nimž došlo v červnu 2004.
8.   Evropský pohár 2005
 • Rada prodiskutovala situaci okolo závodů EP a konstatovala, že vytrvalá snaha zejména české strany o systematizaci evropského mezioddílového závodění nachází stále silnější odezvu v dalších evropských zemích. V nadcházející sezóně je termínově pevně ukotveno zatím 8 závodů EP (4 závody R4 + 4 závody R6). Viz termínová listina 2005.
9.   Mistrovství světa 2005 v Ekvádoru
 • Rada nominuje 1 oficiálního delegáta MS za SVoČR
 • Rada zvažuje vyslání 4 – 5 lidí na MS 2005 do Ekvádoru (rozhodčí + tech. tým). Náklady by z velké části nesli tito účastníci.
 • Robert Kazík navrhl, aby náklady na medializaci MS 2005 v českých médiích hradil svaz ze společných zdrojů (nikoliv ze zdrojů Rady raftingu). Rada doporučila tento návrh předložit jednání Předsednictva.
 
 
10. Školení rozhodčích
 • V roce 2005 proběhne školení rozhodčích pouze v omezeném rozsahu. Pozváni ke složení zkoušek budou především ti, kteří v minulé sezóně pracovali jako pomocníci rozhodčího. Případní další zájemci jen na svoji žádost adresovanou na Vráťu Šemberu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Současně proběhnou i zkoušky na získání kvalifikace mezinárodní rozhodčí IRF pro ty účastníky školení v roce 2003, kteří se nemohli účastnit závěrečného soustředění rozhodčích před MS 2003 na Lipně. Termín akce bude účastníkům oznámen. 
11. Marketing raftingu pro následující dvě sezóny
 
 • Robert Kazík navrhl, aby se strategie „prodeje“ našeho sportu orientovala na zajišťování sponzorů pro české závody a to tak, že eventuálním sponzorům bude vždy prodána jednotlivá akce. Robert dále navrhl zadat kompletní marketing seriálu raftových závodů konkrétní osobě za podíl na zisku (30 % ze sjednané sponzorské sumy). Rada proti návrhu nic nenamítla.
12. Raftař a kanoista roku 2005
 • Rada konstatovala, že finanční požadavky na společné uspořádání této akce jsou ze strany ČSK DV příliš vysoké a pověřila našeho vyjednavače, aby navrhl zástupcům ČSK DV naši spoluúčast za poloviční sumu.

13. Školení trenérů

 • Petr Panenka navrhl uspořádání školení trenérů raftingu v Tróji (jaro 2005)
 • Rada tuto iniciativu uvítala a pověřila Petra Panenku přípravou propozic. Poté Rada konání akce zveřejní a  projedná případné uvolnění finančních prostředků. 

14. Další zasedání Rady raftingu

 • Rada se sejde k dalšímu zasedání v Praze 22. března 2005. Hodina bude upřesněna.
Dne 3. února 2005
Vypracoval:   Vratislav Šembera
 
 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting