Kanoe.cz

Zápis ze zasedání předsednictva SVoČRu

konaného dne 23.11.2008 v Praze

 

Z Á P I S

Ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 21. 1. 2009 v Praze

 

 

Přítomni: Táborský, Kvasnička, Procházka, Netopil, Pánek

 

 

  1. Čerpání rozpočtu v roce 2008

 

-          Heralová – předložila předběžné čerpání za rok 2008 (zatím není uzavřen rok)

-          Předsednictvo projednalo předložené čerpání - z důvodů nenaplněných příjmových položek (zejména ze SAZKY) skončilo hospodaření v roce 2008 schodkem cca 1,5mil. , který byl uhrazen z vlastních zdrojů svazu

 

  1. Rozpočet svazu na rok 2009

 

-          Předsednictvo se zabývalo především úspornými opatřeními pro rok 2009

-          úsporná opatření: společný rozpočet

-          Havarijní pojištění Zafira – zjistit možnosti zrušení pojistné smlouvy, případně snížení ceny – nabídky pojišťoven – úkol Heralová

-          Časopis KRK – zrušit smlouvu – pro rok 2010 již neplatit KRK pro kluby

-          Snížit mzdové náklady – nevyplácet odměny pro členy rad odborností a předsednictva

-          Snížit náklady na provoz organizačního vozidla

-          Předsednictvo odsouhlasilo snížení částky, která se dělí mezi odbornosti na 830.000,- Kč

-          Úkol pro rady odborností – upravit rozpočet odborností na výše uvedenou částku.

-          I po všech úsporných opatřeních a za předpokladu, že obdržená finanční částka bude stejně nízká jako v roce 2008 (SAZKA) – bude hospodaření v roce 2009 schodkové

-          Předsednictvo odsouhlasilo pro rok 2009 schodek uhradit z vlastních zdrojů svazu

 

  1. Různé

 

-          rada raftingu požádala radu pramic o zapůjčení organizačního vozidla FORD na dobu konání MS v raftingu v roce 2009 – odsouhlaseno

 

Příští zasedání předsednictva se bude konat 10. 3. 2009  na sekretariátě svazu

 

 

 

 

Zapsala: Heralová  

                23. 1. 2009

Zde je zápis ke stažení

 

     

 

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting