Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 1/2009

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR 1/2009

Praha, 8. ledna 2009

 

 

 

 

Přítomni:        Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Libor Peška, Martin Hájek, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera

 

Omluveni:      ---

 

Hosté:             Hana Heralová

 

 

 

1)  Nezveřejnění zápisu 7/2008

 

 • Zápis z posledního loňského jednání Rady raftingu č. 7/2008 nebyl zveřejněn z důvodu, že bezprostředně po jednání rady došlo k vyjasnění termínu MS 2010 v Holandsku. Tato skutečnost si vynutila změny v termínech nominačních závodů v roce 2009.
 • Zápis bude zveřejněn současně s tímto zápisem.

 

 

2)  Rozpočet 2009

 

·         Rada raftingu schválila návrh rozpočtu rady pro rok 2009. Návrh bude předložen ke schválení na nejbližším jednání předsednictva SVoČR.

 

 

3)  Veřejné závody v roce 2009

 

Malše

 

 • Rada raftingu neschválila konání veřejného závodu na řece Malši pod hlavičkou SVoČR.

 

Sázava – Stvořidla

 

 • Rada raftingu schválila konání veřejného závodu na řece Sázavě v úseku Stvořidel klubem KV 125 Praha pod hlavičkou SVoČR. Na závod bude nominován hlavní rozhodčí a delegát svazu.
 • Rada podpoří konání tohoto závodu příspěvkem ve výši 2000,- Kč.

 

 

4)  Termínová listina 2009

 

 • Rada schválila změny v termínové listině 2009.
 • Martin Hájek zapracuje změny do listiny, Libor Peška zveřejní termínovou listinu na webu.

 

 

5)  Změny pravidel

 

 • Rada projednala změny Pravidel raftingu, které navrhl předseda Komise rozhodčích Vráťa Šembera. Řešila zejména otázku komplexní úpravy pravidel pro raftový maratón a možnost alternativního zavedení nového formátu sprintu (TT a H2H).    
 • Vráťa Šembera navrhl pro oba problémy minimální a komplexní variantu. Po předložení obou variant v písemné formě zvolí rada konečnou úpravu pravidel tak, aby změny mohly být předloženy na jednání předsednictva.

 

 

6)  Různé

 

 • Rada pověřila Libora Pešku zveřejněním změn v systému ČP a v systému nominace R4 na webu Kanoe.cz.
 • Rada pověřila Libora Pešku taktéž propagací nově zavedené Česko – Slovenské ligy formou článku na Kanoe.cz.

 

 

7)  Následující jednání Rady raftingu

 

 • Následující jednání Rady raftingu proběhne 29. ledna 2009 v Praze v 15.00 hodin. Na toto jednání budou pozváni ředitelé závodů pořádaných v nastávající sezóně.

 

 

Dne 9. ledna 2008 vypracoval:                                      Vratislav Šembera

 ZDE

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting