Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 6/2008

 

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR 6/2008

Hodonín, 14. listopadu 2008

 

Přítomni: Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Libor Peška, Martin Hájek, Vratislav Šembera

Omluveni: Ondřej Panenka

Hosté: ---

1) Propagace SVoČR v časopisech KanoeRaftKajak a Hydro

 • Rada raftingu osloví členy SVoČR s nabídkou vyplacení 300,- Kč za každý článek s tématikou činnosti SVoČR uveřejněný v uvedených časopisech.
 • Rada navrhuje zrušit předplatné časopisu KRK pro všechny kluby. Předplatné pro členy rady navrhuje ponechat.
 • Rada pověřila Libora Poláka jednáním s redakcemi obou časopisů – doporučuje vyjednat zasílání časopisů členům rad a předsednictva bezplatně výměnou za zajištění části náplně časopisů

2) Účast posádky Jezinek na závodu v Japonsku

· Rada raftingu vzala na vědomí zprávu o účasti posádky Jezinek na Kontinentálním mistrovství v Japonsku.

· Rada vyslovuje poděkování reprezentační posádce Jezinek za úspěšnou reprezentaci svazu a České republiky.

3) Čluny R6

 • Libor Polák informoval o plnění úkolů ohledně zapůjčovaných člunů R6 ve smyslu minulého zápisu z jednání rady.

4) Jednání s Gumotex, a.s.

Libor Polák informoval:

Rozsah smlouvy s Gumotex, a.s. zůstane pro příští rok stejný jako v tomto roce

 • Gumotex, a.s. má zájem v rámci celkové smlouvy se SVoČR zaštítit jeden závod ČP R4 – GUMOTEX CUP.
 • Rada nabídne pořadatelům tuto možnost a v případě více zájemců bude radou proveden výběr.

5) Rozhodčí

 • Rada raftingu rozhodla, že rozhodčí budou zajišťování svazem jen pro závody ČP, MČR, nominační závody, závody EP a SP.
 • Na rozhodování závodů nad výše uvedený limit si rozhodčí zajistí pořadatel (např. na rozhodování vložených závodů apod.)
 • Komise rozhodčích SVoČR umožňuje uznávat pro rozhodování mezinárodních závodů kvalifikaci rozhodčích z ciziny – kvalifikaci vždy posoudí hlavní rozhodčí daného závodu.
 • Komise rozhodčích SVoČR nabídne klubům proškolení závodníků na kvalifikaci rozhodčího (pro případ, že nebude možno zabezpečit dostatek rozhodčích pro daný závod).
 • V roce 2009 obdrží každý rozhodčí za práci v 1 závodě tyto částky:

- 400,- Kč za rozhodování závodu ve slalomu

- 200,- Kč za rozhodování závodu ve sprintu či sjezdu

Nárok na tuto odměnu mají nejvýše 4 rozhodčí ve sjezdu či sprintu a nejvýše 16 rozhodčích ve slalomu.

Tyto částky bezodkladně vyplatí rozhodčím pořadatel závodu.

Časomíra je placena podle zvláštních ustanovení, výše uvedené odměny se na rozhodčí časomíry nevztahují.

6) Dopis Standy Hájka Radě raftingu SVoČR

 • Rada se zabývala dopisem člena SVoČR a předsedy klubu 113 RK Stan Standy Hájka, v němž vznesl své otázky, připomínky a námitky k některým rozhodnutím Rady raftingu.
 • Rada pověřila předsedu rady Martina Procházku sestavením vysvětlující písemné odpovědi.
 • Rada nezměnila žádné ze svých rozhodnutí.

7) Změna výše maximálního startovného

 • Rada rozhodla zvednout maximální výšku startovného na závodech pořádaných SVoČR v závodním období 2009 takto:

- 300,- Kč v kategorii R4, pro všechny věkové kategorie

- 400,- Kč v kategorii R6, pro všechny věkové kategorie

8) Dotace na mládež

 • Rada odsouhlasila proplacení příspěvku na činnost pro kluby pracující s mládeží za rok 2008.

9) Dělení juniorské a veteránské kategorie

 • V závodním období 2009 se bude kategorie juniorů a kategorie veteránů dělit na mladší a starší jen pro účely MČR (kategorie tedy nebudou děleny v závodech ČP).
 • Podmínky, za nichž bude možno kategorie rozdělit, stanoví Směrnice pro závodění 2009

10) Závody MS v Bosně

 • Rada se shodla na tom, že osloví Českou televizi s návrhem na účast redaktorů ČT na závodech MS Bosna 2009. Jednáním rada pověřila Martina Procházku.
 • Rada zajistí po dohodě s pořadatelem účast 4 - 6 rozhodčích z České republiky na závodech MS v Bosně.
 • Rada navrhuje předsednictvu SVoČR (ve shodě s praxí v předešlých letech) uhradit náklady spojené s účastí ČT na MS v Bosně ze společného rozpočtu SVoČR (propagace SVoČR)

11) Termínová listina 2009

 • Rada diskutovala předběžnou termínovou listinu pro rok 2009. Konečné odsouhlasení provede až po vyjádření se některých pořadatelů mimo SVoČR (např. kolegů ze Slovenska).

12) Kandidatura ČR na pořadatelství ME 2011

 • Rada se rozhodla zahájit jednání v souvislosti s podáním žádosti SVoČR o pořádání ME v roce 2011 v ČR.

13) Následující jednání Rady raftingu

 • Následující jednání Rady raftingu proběhne v druhé či třetím týdnu prosince 2008 v Praze.

Čas jednání bude upřesněn.

Dne 19. listopadu 2008 vypracoval: Vratislav Šembera

 

zde je zápis ke stažení

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting