Kanoe.cz

ZÁPIS ze zasedání předsednictva SVoČRu

Z Á P I S

ze zasedání předsednictva svazu vodáků ČR konaného dne 23.9.2008  v Praze

Přítomni: Táborský, Procházka, Netopil, Kvasnička, Pánek

 

 

  1. Kontrola plnění úkolů

 

-         dotace MŠMT – průběžně plněno

-         dotace MF – možnost čerpat mzdové prostředky – odsouhlaseno předsednictvem

 

  1. Časomíra

           

-         smlouva o provozu časomíry mezi SVoČR a KV Viking Ml. Bol. uzavřena, schválena předsednictvem – Heralová doplní a předá k podpisu

 

  1. Různé

 

-         předsednictvo vyřazuje z evidence poškozené neopravitelné čluny PULSAR 420 –za základě rozhodnutí likvidační komise ve složení  – Polák, Netopil, Procházka – připraví Heralová

-         doklad o statutárních zástupců svazu – nutno vytvořit nejen s podpisy statutářů, ale i s adresou a datem narození – do příštího zasedání předsednictva – připraví Heralová

-         Ročenka na rok 2008 – do 21.10.08 – rady odborností předají podklady na sekretariát svazu (fotografie- CD, texty …)

-         Internetové stránky – nutná aktualizace – (složení rady pramic) – zajistí Procházka

-         Táborský zajistí úpravu nebo nový text (představení svazu) na stránkách Kanoe.cz včetně připojení (odkazu) na stránky svazvodaku.cz

-         Zápisy z předsednictva dávat na internet – konečnou verzi zápisu pošle Heralová , Procházkovi – ten dá na internet

-         Zápisy ze zasedání komise rozhodčích – dávat na internet

-         Předsednictvo ukládá radám odborností -  zajistit člověka, který bude dávat články do KRK

-         Krumlovský maratón – Táborský – zástupce svazu

                                             Gernát – hlavní rozhodčí

      Do 10 dní po skončení závodů – předá Táborský na svaz a komisi rozhodčích  

      zprávu o průběhu závodů

-         Předsednictvo projednalo a rozhodlo, že na MČR v maratónu raftů a pramic,že se bude udělovat titul a následně pořadí dle dojezdu do cíle. Vzhledem k tomu, že soutěž je otevřená pro volně příchozí i zahraniční posádky nebude vyžadována povinnost pro udělení ceny být členem SVoČR.

-         Rady odborností – jmenují raftaře a pramičkáře roku – medializovat – dát do KRK a na internet

-         Svazový Ford bílý – v evidenci svazu – Heralová zjistí na MŠMT, jak lze tento automobil převést na klub, pokud dá MŠMT souhlas – předsednictvo souhlasí s bezplatným převodem na KV Prostějov

-         nabídka od ČSK – zúčastnit se slavnostního vyhlášení kanoisty a naftaře roku – svaz odmítl – důvod –  nákladné – 50.000,- Kč

-         Slavnostní ukončení sezóny pro kluby SVoČR – letos nebude – rada pramic nemá zájem, rada raftingu není nic připraveno – malý zájem

-         Procházka – informace – člen rady raftingu Jiří Schneider rezignoval na svoji funkci – v současné době probíhá kooptace nového člena do rady raftingu

-         Předsednictvo odsouhlasilo zvyšování platu pro tajemnici svazu – dle Kolektivní smlouvy

-         KV Starý Kolín dodatečně požádal o navýšení příspěvku na opravu loděnice-předsednictvo schvaluje navýšení dotace na celkovou částku (39.000,- + 26.000,- Kč = 65.000,- Kč)

-         Výjezdní zasedání předsednictva a rad odborností do Hodonína návrh termínů: 14.-15.11.2008 nebo 21.-22.11.2008 – vyjádření rad odborností, který termín lépe vyhovuje do konce září – Heralová zajistí s KV RK Hodonín.

 

 

 

Zapsala:  Heralová

ZDE

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting