Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 5/2008

 

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR 5/2008

Želiv, Trnávka, 27. září 2008

Přítomni: Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Ondřej Panenka, Libor Polák, Vratislav Šembera

Omluveni: ---

Hosté: Julia Pavelková (Slovenská republika)

1) Společné závody se Slovenskem

  • Rada se dohodla se slovenským partnerem na formátu Česko - slovenské ligy takto:

4 závody R4 (2 v Čechách, 2 na Slovensku)

4 závody R6

  • Do celkového pořadí se započtou 3 slalomy a 3 sprinty

2) Čluny

R6:

· V rámci závodů na Trnávce byla provedena kontrola člunů R6 zapůjčených posádkám (Libor Polák)

· Kontrola konstatovala špatný stav těchto člunů

· Rozhodnutí rady: kluby, které mají pronajaty čluny R6 zajistí opravu těchto člunů a náklady předloží k úhradě tajemnici svazu

R4

· Čluny Colorado určené jako ceny pro rok 2008 vyrobí Gumotex do konce října

· 1 člun Colorado bude letos určeno na cenu za 1. místo v kombinaci MČR žen

3) Vyúčtování dopravného

  • Rada vyzývá všechny kluby, aby své nároky na finanční vyrovnání (příspěvek na dopravu na závody) předložily tajemnici svazu nejpozději do 31. listopadu 2008. Po tomto datu už nebudou žádné požadavky akceptovány.

4) Společné zasedání obou rad odborností

  • Společné zasedání Předsednictva SVoČR, Rady raftingu SVoČR a Rady pramic SVoČR proběhne v Hodoníně. Rada raftingu navrhuje datum 14. listopadu 2008.

5) Seminář rozhodčích

  • Seminář rozhodčích bude letos uspořádán pro aktivní rozhodčí.
  • Termín a místo konání budou upřesněny (předpoklad – listopad)

6) Chybné výsledky MČR veteránů starších

  • Chybou počtáře Libora Pešky došlo na Roudnici k vyhlášení špatných výsledků kombinace MČR veteránů starších, na 3.místě byla vyhlášena posádka „POSEIDON“. Ve skutečnosti se na 3.místě umístil „JEŽEK TEAM Oldies“. Za chybu se počtář velmi omlouvá, medaile budou dodatečně rozdány.

7) Kooptace

  • Rada se rozhodla kooptovat Martina Hájka na místo odstoupivšího Jiřího Schneidera (poměr hlasů - 4 : 2)

8) Následující jednání Rady raftingu

  • Následující jednání proběhne v Hodoníně v rámci společného zasedání Předsednictva, Rady raftingu a Rady pramic SVoČR

Dne 2. října 2008 vypracoval: Vratislav Šembera

 

zápis z rady 5/2008

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting