Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 4/2008

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR 4/2008

České Vrbné, 23. srpna 2008

Přítomni: Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Peška, Ondřej Panenka, Jiří Schneider, Vratislav Šembera

Omluveni: Libor Polák

Hosté: Lucie Schneiderová

1) Úkoly z minulého jednání rady

 • Ondra Panenka sepíše hodnocení ME 2008 v Rakousku za SVoČR
 • Rada diskutovala návrhy na umístění jednotlivých společných závodů českého a slovenského svazu
 • Vráťa Šembera zpracuje rozdíly v technické části pravidel IRF a pravidel českých
 • Vráťa Šembera osloví aktivní rozhodčí za účelem zjištění požadavků ke zlepšení motivace rozhodčích k účasti na závodech

2) Soustředění juniorů

Libor Peška:

· účast 12 posádek

· velký úspěch mezi závodníky i mezi funkcionáři klubů

· pro příští rok se pokusíme prodloužit dobu soustředění

· návrh - pro příští rok posílit finanční příspěvek svazu

3) Termínová listina 2009

 • Martin Procházka informoval o jednání s ČSK ohledně termínů závodů na Labi a pod Lipnem. Návrh ČSK: Lipno 6.-7. 6. 2009, Labe 19.-20. 9. 2009
 • Rada se dohodla, že upřednostňuje původní termíny konání závodů – v tomto smyslu věc projedná Martin Procházka se zástupci ČSK

Kamenice 2009:

 • RK Stan se vzdal pořadatelství závodů ČP dospělých na Kamenici
 • v roce 2009 bude pořadatelem tohoto závodu klub 178 z Českých Budějovic
 • rada trvá na požadavku, aby SVoČR zůstal jako žadatel o manipulaci s vodou
 • termín závodu: 25. – 26. 4. 2009

4) Raftař roku, kanoista roku

 • Rada diskutovala možnost vyhlásit výsledky uplynulé sezony v rámci slavnosti Kanoista roku pořádané ČSK. Rada tuto možnost zavrhla.
 • Rada požádá Předsednictvo o peníze na závěrečnou slavnost v rámci SVoČR

5) Vyhlášení výsledků ČP 2008

 • vyhlášení výsledků ČP 2008 proběhne v rámci závodů v Roudnici
 • ceny zajistí Libor Polák (2 čluny) a Zbyněk Netopil

6) Žádost

 • Posádka WD WC požádala o zpětné proplacení nákladů na závod v Indii (50 000,- Kč)
 • Rada s proplacením souhlasila

7) GumotexCup

 • Rada pověřuje Libora Poláka ověřit u společnosti Gumotex a.s., zda Gumotex má zájem o označení některého ze závodů ČP v roce 2009 jménem GumotexCup 2009 (případný rozsah plnění ze strany společnosti).

8) Evropský pohár 2008

Rada vyjádřila souhlas s těmito navrhovanými změnami pravidel EP

 • vypuštění požadavku účasti posádek nejméně tří zemí pro započtení závodu do seriálu EP
 • změna bodování jednotlivých disciplín:

sjezd = 400 b

slalom = 300 b

H2H = 200 b

2 x TT součet časů = 200 b

9) Rezignace

 • Jiří Schneider oznámil svoji rezignaci na členství v Radě raftingu SVoČR. Navrhl za sebe do rady Lucii Schneiderovou
 • Rada vzala rezignaci na vědomí

10) Svazová časomíra

· Rada konstatuje, že svazová časomíra provozovaná klubem Viking Mladá Boleslav prošla velmi úspěšně náročnou ověřovací zkouškou při závodech ČP ve Vrbném. Naplnilo se tak očekávání rady raftingu o vytvoření velmi kvalitní alternativy k časomíře z Pelhřimova.

· Rada vyslovuje poděkování Mirkovi Gernátovi, Pavlu Walterovi a Honzovi Procházkovi za dlouhodobou obětavou práci při výrobě a zprovoznění časomíry, jakož i za bezchybnou činnost při závodech ČP.

11) Následující jednání Rady raftingu

· Následující jednání bude upřesněno.

Dne 31. srpna 2008 vypracoval: Vratislav Šembera

zápis 4/2008

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting