Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR č. 4 ze dne 17.6.2008

Z Á P I S
ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 17.6.2008 v Praze
 
Přítomni: Táborský, Kvasnička, Netopil, Pánek
Omluven: Procházka
 
  1. Kontrola plnění úkolů:
 
-         propozice na společné závody na Malši a na USD České Vrbné – předloženy
-         předsednictvo propozice schválilo – nutno umístit na internet
 
  1. MŠMT – dotace – oprava, údržba a provoz loděnic, kluboven
 
                  -   požadavky předložil KV Starý Kolín ve výši     -       42.000,-
                                                        KV Čtveráci Plzeň            -        64.000,-
                                                        KV Týn n. Vltavou           -      105.000,-
                                                        KV RK Stan Praha            -     100.000,-
 
-       celková výše dotace MŠMT pro rok 2008 - 169.000,-
-       předsednictvo odsouhlasilo rozdělení dotace pro kluby takto:
 
KV Starý Kolín        -         39.000,-
KV Čtveráci Plzeň   -         40.000,-
KV Týn n.Vltavou   -         40.000,-
KV RK Stan Praha   -         50.000,-
 
Všechny výše uvedené kluby předloží ne sekretariát svazu ekonomickou rozvahu – předpokládaný rozpočet čerpání finančních prostředků na opravy a údržbu - zajistí Heralová
Předsednictvo nesouhlasí s proplácením provozních nákladů (elektrická energie, vodné, stočné apod.)
 
             Dotace od Ministerstva financí – celková výše 191.625,-
 
-       zatím ponechat finanční prostředky na svazu – nerozdělovat
-       rozdělit až bude mít svaz bližší informace o možnostech čerpání těchto finančních prostředků – zajistí Heralová do 31.7.2008
-       předsednictvo odsouhlasilo
 
  1. Různé
 
-         Netopil – jednání s představili Dračích lodí – zatím není nic nového – zjišťují možnosti – ještě sami nevědí jestli chtějí vstoupit do nějaké organizace (ČSK, SVoČR) – jednání budou pokračovat
-         Netopil – jednání s Lepíkem - Matthoni
                      rozpočet krácen o 4,000.000,-
                      předloženo celkem 5 projektů včetně SVoČR- rafting
                      nutno   pořádat mezinárodní závod ne jen ČP
                      zatím v jednání – Netopil bude informovat
                      pramice se těchto závodů účastnit nebudou
Příští zasedání předsednictva bude 16.9.2008 v 16,00 hod. v Praze
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting