Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR č. 2_16.4.2008

Z Á P I S
Ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 16.4.2008 v Praze
 
 
Přítomni: Táborský, Pánek, Kvasnička, Procházka, Netopil
 
  1. Kontrola plnění úkolů
 
-         finanční prostředky svazu uloženy na TV u ČSOB a Citibank - úkol splněn
-         SVoČR – vytvořit doklad o statutárních zástupců svazu z Konference s identifikačními znaky statutářů - nutné
 
  1. Rada SSS ČR
 
-         Táborský – informace z rady SSS ČR - MŠMT – krátí dotace na svazy – SVoČR – nedostane pro rok 2008 žádné finanční prostředky na strojové investice,
-         ostatní dotace zatím nevíme
 
  1. Různé
 
-         Táborský – informace – jednání s p. Lepíkem – pořádání závodů na Teplé v roce 2009 v červnu za mezinárodní účasti- informace předat radě raftingu – ta se spojit s radou pramic-projednat možnost závodů i na pramicích – sponzor Mattoni – velmi dobrá prezentace svazu – media
-         Procházka – smlouva na časomíru, projednat možnosti – Heralová a Zahajský – sepsat smlouvu – projednat do 25.4.08
Finanční prostředky na provoz časomíry – zašle Heralová na pořádající kluby – ty vyplatí částku přímo KV Viking – provozovateli časomíry
-         Propozice na závody na Malši – úkol trvá- Kvasnička, Schneider
-         Netopil – Dračí lodě – žádné nové poznatky
 
 
Příští zasedání předsednictva se bude konat 17.6.08 v 16,00 hodin v Praze na sekretariátě svazu
 
 
Zapsala : Heralová
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting