Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu SVoČR 7/2004

Zpráva ze zasedání rady raftingu SVoČR 6/2004 v Želivě 20. listopadu 2004.

Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Vratislav Šembera
Omluveni: Robert Kazík, Karel Harbáček,
Hosté:  Lucie Schneidrová  
1. Termínová listina 2005
 • Rada konstatovala, že nedošlo k dohodě se slovenskými pořadateli závodů v Čuňovu ohledně kategorie R4. Slováci uspřádají jen závod R6.
 • Rada projednala nové návrhy na změny v termínové listině pro rok 2005:
  1. návrh – přesun nominačního sjezdu R6 z Kamenice na podzimní Trnávku.
  (Důvody: na Trnávce bude již nominace ve slalomu a sprintu; na Kamenici dojde ke zmenšení zatížení závodníků při závodech i s ohledem na současně pořádané sjezdy ČSK.)
  2. návrh – zařazení sjezdového závodu na Sázavě do seriálu Českého poháru  místo Kamenice II.
   
  Na základě výše uvedených návrhů vznikly varianty řešení, o kterých Rada hlasovala:
  Varianta A –  ČP R4: Kamenice I  + II;  nominační sjezd R6: Kamenice
  Varianta B –  ČP R4: Kamenice I  + II;  nominační sjezd R6: Trnávka
  Varianta C –  ČP R4: Kamenice I + Sázava;  nominační sjezd R6: Kamenice
  Varianta D –  ČP R4: Kamenice I + Sázava;  nominační sjezd R6: Trnávka

  Po dvou kolech hlasování Rada zvolila variantu B: ČP R4 sjezd zůstává na Kamenici I, II a nominační sjezd R6 se přesouvá na podzimní Trnávku (EP).
 • Mistrovství ČR juniorů a veteránů
  Statut MČR juniorů (veteránů) 2005 přidělila rada těmto závodům:
  Mistrovství ČR ve slalomu a sprintu – Labe, Roudnice (4. – 5. 6. 2005)
  Mistrovství ČR ve sjezdu – Sázava (23.7. 2005, Neděle)
   
 • Lucka Schneidrová  navrhl, aby v rámci podzimních Krumlovských maratónů proběhlo Mistrovství ČR v raftovém maratónu. Rada tento návrh zamítla s tím, že není jejím dlouhodobým cílem podporovat soutěže, které svým charakterem a terénem neodpovídají podstatě raftingu. Rada však tento návrh doporučí sekci pramic ke zvážení.

2. Zkvalitnění práce organizátorů raftových závodů

 • Do konce prosince 2004 Rada raftingu prodiskutuje formou mailové konference závazná pravidla pro zabezpečení standardní úrovně závodů MČR, ČP, případně EP v dalších sezónách. V těchto pravidlech předepíše úroveň zabezpečení závodů ze strany pořadatele (výše částky na občerstvení, meze pro časový rozvrh závodů s ohledem na pohodlí závodníků, kvalita cen, počet rozhodčích atd.). Pravidla budou každoročně zapracována do Směrnic pro závodění (Zbyněk Netopil).

3. Fakturování dopravného na závody ČP a MČR

 • Rada se rozhodla opakovaně navrhnout Předsednictvu SVoČR, aby  stanovilo termín, do něhož budou moci oddíly fakturovat svazu náklady na dopravu na závody ČP a MČR za uplynulé závodní období. Důvodem je zlepšení přehledu o čerpání rozpočtu v kritickém období závěru roku. Rada navrhuje tento termín stanovit  na 31. říjen daného roku.

4. Hodnocení kvalifikačního závodu v Ekvádoru

 • Rada vyslechla hodnocení předmistrovského závodu v Ekvádoru a průběhu kvalifikace českých posádek na MS 2005.
 • Na MS 2005 v Ekvádoru se kvalifikovaly tyto posádky:  William a Delvin Prostějov muži  (WD OO nebo-li Šamani ) a RK STAN – RK TROJA ženy (Jezinky).
 • Na základě zkušenosti z předmistrovského závodu v Ekvádoru a vývoje reprezentace v uplynulých letech se Rada rozhodla napříště zavázat svazem vysílané reprezentační posádky smlouvou, která by stanovila povinnosti těchto posádek vůči svazu.

5. Změny pravidel

 • Rada se rozhodla sjednotit bodování za umístění v závodu (Příloha IV.2 Pravidel) s nově platným bodovacím systémem IRF. Pro  hodnocení českých závodů Rada odsouhlasila změnu procentuálních zisků za umístění v závodu podle nového pravidla IRF.  Rada však zachovala dosavadní českou praxi rozložení bodů mezi jednotlivé disciplíny: sjezd 400, slalom 300, sprint 200 (IRF preferuje rozložení 400-300-300. Důvodem je rozdíl v obtížnosti získání prvenství ve sprintu. Dle pravidel IRF: 1. kolo Time trial, 2. kolo H2H, zatímco v ČR: 1. i 2. kolo Time trial). Změnu pravidel připraví ke schválení Předsednictvu SVoČR  do poloviny prosince Vráťa Šembera. 
6.  Další zasedání Rady raftingu
 • Rada se sejde k dalšímu zasedání v Praze 25. ledna 2005 v 16.00 hodin za účasti všech ředitelů závodů plánovaných v roce 2005.

Dne 25. listopadu 2004
Vypracoval:  Vratislav Šembera
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting