Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 2/2008

Zápis z jednání rady raftingu, která se konala 26.4.2008.
 

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR 2/2008

Železný Brod, 26. dubna 2008

Přítomni: Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Libor Peška, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera

Omluveni: Jiří Schneider

Hosté: Miroslav Gernát

1) Evropský pohár

Ondřej Panenka informoval radu o závodech EP v Bulharsku a o zrušení závodů EP v Augsburgu.

Obě informace jsou již zveřejněny na www.kanoe.cz

Zároveň informoval i o tom, že SVoČR již uhradil poplatky IRF za EP (3x 100$)

2) Informace z předsednictva SVoČR

Martin Procházka informoval radu o zasedání předsednictva.

3) Nový web Svazu vodáku ČR

Díky práci vodáků z Řevnic vznikl nový web SVoČRu www.svazvodaku.cz.

Na tento web je možné umístit odkaz na oddílové stránky nebo cokoli jiného týkajícího se svazu.

4) Mistrovství Evropy 2008 v Rakousku

  • Rada projednávala mediální podporu ME od České televize.
  • Rada odsouhlasila příspěvek na ubytování 15 € na osobu a noc (maximálně 7 nocí)
  • Libor Polák informoval radu o podrobnostech týkajících se zapůjčení člunů Rakušanům.

Rada osloví posádky, které jedou na Salzu dříve, zda by mohly dopravit některé čluny do Rakouska.

  • Rakouská strana vyhověla návrhu na setkání zástupců evropských zemí v rámci ME 2008.

Ondřej Panenka se pokusí ještě před ME zahájit elektronickou diskuzi na webu IRF www.intraftfed.com

5) ČP Labe 2008

SVoČR pořádá závod jen v sobotu 17.5. 2008

6) Rozpočet 2008

Rada odsouhlasila úpravu rozpočtu raftingu pro rok 2008.

7) Mattoni cup 2009

Zbyněk Netopil informoval radu o nabídce uspořádat EP v rámci Mattoni cupu 2009. Generálním partnerem tohoto závodu by byla firma Mattoni.

Zbyněk Netopil vytvoří návrh rozpočtu na tento závod, který dá na vědomí celé radě a pak předloží pořadateli Vlastimilovi Lepíkovi.

8) Různé

  • Rada prodiskutovala téma kandidatury na pořádání ME v roce 2010 v Česku. Konečné stanovisko rada zaujme až po ME na Salze.
  • Rada projednala otázku jmenování stavitelů tratí pro závody ČP a pro nominační závody ve slalomu. Stavitelé budou v příštích sezónách jmenováni Radou, a to před schválením příslušných propozic. Důvodem je snaha zamezit spekulacím o trénování posádek pořádajícího oddílu na trati před samotným závodem. S ohledem na již schválené propozice však pro rok 2008 zůstává v platnosti stávající pravidlo, podle něhož o staviteli rozhodne pořádající klub a konečnou podobu trati odsouhlasí zástupce svazu.
  • Libor Polák oznámil radě, že RK STAN nemá zájem v příštích letech pořádat závody ve sjezdu na Kamenici.


Dne 26. dubna 2008 vypracoval: Libor Peška

zápis

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting