Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu 1/2008

Zápis z jednání rady raftingu, která se konala 19.1.2008.

 

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVOČR 1/2008

ROZŠÍŘENÉ JEDNÁNÍ RADY RAFTINGU A ŘEDITELŮ ZÁVODŮ POŘÁDANÝCH V ROCE 2008

Praha, 19. ledna 2008

Přítomni: Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Libor Peška, Ondřej Panenka, Jiří Schneider
Omluveni: Vratislav Šembera, Vladimír Raška(KV Hodonín), Karel Hrbáček(RK Týn)
Hosté: Hanka Heralová, ředitelé závodů pořádaných v následujícím závodním období:
Stanislav Hájek(RK STAN), Petr Panenka(RK Troja), Martin Hájek(RK STAN)

1) Termínová listina

Rada s řediteli závodů ověřila termíny konání závodů v roce 2008 a schválila konečnou podobu termínové listiny pro rok 2008.

Připomínky: - Stanislav Hájek informoval o časovém harmonogramu sjezdu na Kamenici. V sobotu 26.4. 2008 se uskuteční MČR veteránů ve sjezdu. Rada doporučuje veteránům, kteří startují i v mužské kategorii, aby se domluvili s pořadatelem závodů na posunutí svého startu.

- Martin Procházka informoval o jednání s KRNAP a MŽP ohledně závodů na Labi.

Dále bylo s řediteli závodů probráno vyúčtování cestovních nákladů pro rozhodčí.

2) Směrnice pro závodění pro rok 2008

Rada schválila úpravu směrnic Článek 2 bod 4 o pravidlech MČR v maratonu a Článek 6 o nominaci na MS 2009 – zrušila nominační sjezd na Kamenici v roce 2009.

3) Změny Pravidel raftingu

· Rada zamítla návrh na zvýšení bodové hodnoty sprintu na 300 bodů.

Rada dále žádá Komisi rozhodčích, aby upravila v pravidlech článek II.6 b) ohledně MČR v maratonu.

Dále aby vypracovala návrh na změnu pravidel ohledně možnosti pořádání H2H.

4) Evropský pohár

Rada rozhodla o vypsání 2 závodů EP R6 ve sjezdu (Lipno, Trnávka)

Ondřej Panenka informoval o vývoji jednání s pořadateli závodů EP a předložil první verzi termínové listiny EP R4 a R6 v roce 2008.

Rada navrhla postoj k poplatkům IRF za EP-10$ za každou zahraniční posádku.(= z jiné než pořádající země)

5) Diskuze

Stanislav Hájek předložil radě dotazy, které byly zodpovězeny. viz příloha

6) Různé

- Stanislav Hájek předal radě žádost o poskytnutí příspěvku na účast reprezentační posádky žen na Australskoasijském kontinentálním mistrovství.

Martin Procházka tuto žádost převzal.

- Libor Polák informoval o jednání pořadatelů ME 2008 s Gumotexem

- Rada nominovala Ondřeje Panenku do komise IRF – Olympic Class

- Vráťa Šembera pošle do konce ledna návrh na jmenování hl.rozhodčích a zástupců svazu,

tak aby bylo možno doplnit to do propozic a zveřejnit na internetu.

7) Následující jednání Rady raftingu

Další jednání Rady raftingu proběhne 26. dubna 2008 na závodech ČP ve sjezdu na Kamenici.

Dne 19. ledna 2008 vypracoval: Libor Peška

Příloha:

Otázky přednesené radě Stanislavem Hájkem, předsedou RK STAN Praha klub č. 113

1. Co udělá pořadatel MČR v maratonu navíc proti roku 2007 pro členy SVoČRu za příspěvek 5 000 Kč , který je rovnocený příspěvku na kterýkoliv sjezd Českého poháru pořádaný klubem svazu pro rafty a za který musí uspořádat závod CELÝ ? ODPOVĚĎ :

SVoČR se stane partnerem závodu. Logo SVoČR bude uvedeno na promo tiskovinách (propozice, plakát) Krumlovského vodáckého maratonu a na jeho internetových stránkách (celoročně).

2. Jaké bude startovné pro posádky R4 na MČR v maratonu, bude dle směrnic SvoČR maximálně 250 Kč nebo dle propozic KVM 800 Kč ?ODPOVĚĎ:

Rada raftingu projedná výši startovného s pořadatelem.

3. Co vede radu raftingu k návrhu rozšíření počtu započítávaných závodů do EP z 2 na 3? (Tato pravidla jsou od roku 2004, předcházející roky se započítávaly všechny, neboť byly R6 v SVK ITA a CZE a R4 v CZE,SVK,AUT a GER). TŘI místo DVOU započítávaných závodů bude mít za následek posun balkánských posádek dopředu a ústup posádek, které málo vyjíždějí , zato dobře jezdí. Tedy ústup od tradičních hodnot pod heslem jednou doma - jednou venku a nástup do systému když chceš mít dostatek bodů , musíš jezdit po Evropě sem a tam . Je to tedy tento důvod ?ODPOVĚĎ:

Termín komunikace s Evropou nebyl specifikován.

V Praze dne 19.ledna 2008_ Stanislav Hájek _př. RK STAN

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting