Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR 2007_4

Z Á P I S
ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 5.12.2007 v Praze
 
Přítomni: Táborský, Kvasnička, Pánek, Procházka, Netopil
 
  1. Kontrola plnění úkolů z uplynulé předsednictva
 
-         Konference – Stanovy svazu – potvrzené MV ČR – zaslány na svaz
                            všechny dokumenty z Konference jsou na internetu
 
 
  1. Kalendář akcí
 
-         obě rady odborností mají termínovou listinu hotovou – nutno udělat společnou termínovou listinu pro rafty a pramice – Procházka – předat do KRK – Táborský
-         Netopil – návrh na společný závod MR – Krumlovský maratón – odsouhlaseno,
svaz dopravu nehradí, uhradí časomíru – 5.000,- Kč
medaile si zajistí odbornosti sami
-         propozice na závody – rady odborností předloží do 30.1.2008 – na internet dá Procházka
-         společný závod pramic a raftů na Malši – propozice Kvasnička, Schneider
-         předsednictvo projednalo požadavek KV Viking Ml. Boleslav na zvýšení finančních prostředků na provoz časomíry – bude projednáno na příštím zasedání předsednictva, po předložení konkrétní nabídky klubu
 
  1. Rozpočet na rok 2008
 
-         platí pravidlo jako v minulých letech – rozdělení - poměr rafty pramice 6:4 – případný schodek bude dorovnán z vlastních zdrojů a řešen rozpočtem v následujícím roce
-         společný rozpočet svazu – viz příloha zápisu
 
  1. Různé
 
-         Procházka – přednesl žádost KV SK Vltava (r.č. 174) na zapojení se svazu na realizaci USD v Českém Krumlově – předsednictvo pozve zástupce klubu na prezentaci projektu - svaz bere na vědomí
-         Finanční prostředky svazu – vzhledem ke stoupajícím úrokovým sazbám na termínovaném vkladu – příprava optimalizace financí – úkol Kvasnička (případně všichni)
-         Kontrolní komise – po I. čtvrtletí 2008 provést kontrolu hospodaření svazu – vyzve Heralová
-         Mulač – žádost na svaz – předá svazu bezplatně kopyto na pramice – výměnou za člun Colorado 450 – předsednictvo odsouhlasilo: převezme od KV Kotva Plzeň kopyto na pramice (fyzicky převezme zástupce KV Starý Kolín) a KV Kotva Plzeň odkoupí od svazu Colorado za sníženou cenu 10.000,- Kč – Heralová oznámí Mulačovi
-         Táborský – seznámil předsednictvo s jedáním Rady SSS ČR – zvolen pro příští volební období opět předseda Ing. Zdeněk Ertl
Kluby mohou vést i nadále jednoduché účetnictví (do 3,000.000,- Kč)
EÚ – tábory pro děti mohou být jen do 15 dětí
23.1.2008 – oponentura na repre – v Zrcadlovém salonku MŠMT  – účast Heralová, Procházka
                   -    Procházka – předložil návrh na rozdělení pravomocí rozhodčích:
                        Komise rozhodčích 5ti členná ve složení předseda, dva zástupci rozhodčích za
                        pramice a dva zástupci za rafty
                        Předsedu komise rozhodčích navrhuje a schvaluje a i odvolává předsednictvo
                        návrh na předsedu – Vráťa Šembera – předsednictvo odsouhlasilo
                        Zástupce rozhodčích za pramice a rafty nominují a odvolávají příslušné rady
                        odborností.
                        Komise rozhodčích provádí školení rozhodčích, registraci, nominuje hlavní
                        rozhodčí na závody, řeší stížnosti na rozhodčí a připravuje podklady a návrhy
                        na změny a úpravy pravidel – komise se zodpovídá předsednictvu
                        Rady odborností jmenují své členy do komise rozhodčích do 31.1.2008.
-         Porada ředitelů závodů raftů se bude konat 19.1.2008 v Praze
-         Rada raftů – 18.12.2007 v Praze
-         Rada pramic – 15.1.2008 v Praze
-         Příští zasedání předsednictva – 14.2.2008 v 16.00 hodin v Praze, následující: 16.4.2008 v 16,00 hodin v Praze.
 
 
 
Zapsala: Heralová
                        
 
 
                 
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting