Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 8/2007

Zápis z jednání rady raftingu, která se konala 18.12.2007.
 Zpráva ze  zasedání Rady raftingu SVOČR 8/2007
Praha, 18. prosince 2007
 
 
 
 
Přítomni:            Zbyněk Netopil, Martin Procházka, Libor Polák, Libor Peška, Ondřej Panenka, Vratislav Šembera
Omluveni:            Jiří Schneider
Hosté:             Hanka Heraová
 
 
 
 
1)       MČR v maratónu
 
Rada rozhodla vyhlásit mistrovství ČR v maratónu. Závod se uskuteční jako společný závod raftů a pramic v kategoriích muži, ženy v rámci Krumlovského mezinárodního vodáckého maratónu. Pravidla MČR v maratónu budou upřesněna Směrnicemi pro závodění pro rok 2008.
 
 
2)       Směrnice pro závodění pro rok 2008
 
Rada projednala a doplnila návrh směrnic pro rok 2008. Nově upravený návrh rozešle Zbyněk Netopil členům rady ke schválení.
 
 
3)       Přílohy Směrnic
 
Martin Procházka vypracuje přílohu pro přidělení příspěvků pro juniory.
Jiří Schneider vypracuje přílohu pro přidělení bodů do ČP juniorů a veteránů.
 
 
4)       Příspěvek na dopravu pro rozhodčí
 
Rada schválila zvýšení příspěvku na dopravu pro rozhodčí na závody ČP a MČR na 2,- Kč na kilometr. Příspěvek pro HR, ZS, ŘZ a počtáře činí 3,80 na kilometr.
Částky budou nově vypláceny již v průběhu závodu ředitelem závodu prostřednictvím hlavního rozhodčího na základě řádně vyplněného Vyúčtování cestovních náležitostí účastníků akce SVoČR.
 
 
5)       Termínovka 2008 - české závody Evropského poháru
 
 
Rada doplnila své listopadové rozhodnutí (viz Zápis 7-2007) o přidělení statutu Evropského poháru těmto českým závodům:
 
 
Sjezd R6:                    Lipno
Slalom, sprint R6:      Trnávka (září)
 
Sjezd R4:                    Lipno (sobota)
Slalom, sprint R4:      Trnávka (červen)
 
6)       Změny Pravidel raftingu
 
Rada projednala návrhy na změny v Pravidlech raftingu s těmito výsledky:
 
·           Rada zamítla návrh na snížení bodové hodnoty sjezdu na 300 bodů.
·           Rada zamítla návrh na zvýšení počtu náhradníků v kategorii veteránů z 1 na 2.
·           Rada schválila návrh na zvýšení horní hranice počtu branek ve slalomu ze 14 na 18 (článek III. 9 Pravidel).
·           Rada odložila problém sprintu (TT, H2H) na své lednové zasedání.
 
Vráťa Šembera vypracuje odstavcové znění schválených změn a předloží ke schválení Předsednictvu SVoČR.
 
 
7)        Organizační řád závodů v raftingu
 
Martin Procházka přepracuje organizační řád ve smyslu bodu 4 tohoto zápisu.
 
 
8)        Komise rozhodčích
 
Rada schválila členy Komise rozhodčích SVoČR za radu raftingu. Jsou jimi David Kulhan a Miroslav Gernát.
Předsedou komise rozhodčích byl Předsednictvem SVoČR již dříve jmenován Vratislav Šembera.
 
 
9)       Rozpočet 2008
 
Rada schválila rozpočet rady raftingu pro rok 2008.
 
 
10) Mistrovství Evropy 2008 v Rakousku
 
Martin Procházka informoval radu o vývoji jednání s rakouskou stranou ohledně ubytování naší výpravy.
Protože nelze ubytovat českou výpravu jako celek, rada doporučuje jednotlivým posádkám zajistit si ubytování individuálně. Martin Procházka se přesto pokusí pokračovat v jednání a zajistit ubytování alespoň pro část výpravy.
Příspěvek pro reprezentační posádky na ubytování bude 15 € na osobu a noc (při 7 nocích tedy 105 € na závodníka).
 
 
11)  Úhrada letenky na MS 2007 v Koreji
 
Rada žádá Roberta Kazíka, aby urgoval na vedení IRF proplacení letenky za rozhodčího Vladimíra Náděje na MS 2007. 
 
 
12) Schůzka zástupců evropských zemí
 
Rada se pousí iniciovat setání zástupců evropských zemí v rámci ME 2008 v Rakousku (Martin Procházka, Ondra Panenka).
Rada bude za ČR prosazovat změnu v pravidlech EP tak, aby počet započítávaných závodů do žebříčku EP se změnil na 3 závody.
13) Jednání na KRNAP
 
Martin Procházka informoval o vývoji jednání se zástupci KRNAP ohledně závodů na Labi. Rada vzala informaci na vědomí.
 
 
14) Různé
 
·       Libor Polák informoval o jednání se zástupci Jihočeského kraje a s pražským primátorem Pavlem Bémem ohledně kandidatury Prahy na pořadatelství Olympijských her a s tím souvisejícím eventuálním prosazením raftingu v rámci doprovodného programu OH. Rada vzala informaci na vědomí.
·       Rada gratuluje Martinovi Procházkovi a Jirkovi Schneiderovi k narození potomků.
 
 
15)  Následující jednání Rady raftingu
 
Další rozšířené jednání Rady raftingu a ředitelů závodů připravovaných pro nastávající sezónu proběhne 19. ledna 2008 v 13.00 hodin v Praze.
 
 
 
 
 
 
 
Dne 2. ledna 2008 vypracoval:                                                  Vratislav Šembera
 
 
 
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting