Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu SVoČR 1/2004

Zápis ze zasedání Rady raftingu SVoČR 1/2004 v Praze 6. ledna 2004.

Přítomni : Stanislav Hájek , Robert Kazík, Martin Procházka, Libor Polák, Vratislav Šembera
Omluveni : Karel Harbáček
Pořadatelé závodů : Petr Panenka, Jan Šťastný, Martin Hájek
Hosté : Hanka Heralová, Jeroným Táborský

 1. Termínová listina pro rok 2004
  • Rada projednala návrh termínové listiny 2004
  • Pořadatelé informovali o stavu příprav závodů
  • Diskutovala se situace okolo eventuálního pořádání MČR ve slalomu a sprintu v Čuňově.
  • MČR ve sjezdu na Lipně. Jan Šťastný a Zbyněk Netopil informovali Radu o pořádání MČR ve sjezdu na Lipně. Honza Šťastný souhlasí s uspořádáním nominačních závodů R6 na Čertových proudech. Protože zatím není jasný pořadatel závodů ČSK DV, nemůžeme rozhodnout o časovém programu našich závodů a o koordinaci se závody ČSK DV.
  • Rada počátkem února definitivně uzavře termínovou listinu a propozice závodů.
    
 2. Mistrovství České republiky mládeže
  • Rada v souladu s Pravidly navrhuje Předsednictvu SVoČR vypsat počínaje sezónou 2004 Mistrovství České republiky v raftingu také pro juniorskou kategorii.
  • Rada pro tento účel schválila systém mládežnických závodů: v závodním období 2004 v každé disciplíně proběhnou 3 závody Ligy mládeže, z toho jeden z každé disciplíny bude vyhlášen Mistrovstvím ČR mládeže (juniorů).
  • Na návrh Martina Procházky Rada schválila závody, které budou vyhlášeny MČR mládeže. Pro rok 2004 to budou: Kamenice – Jesenný 11. 4. 2004 (sjezd), České Vrbné 11. 9. 2004 (slalom, sprint)
    
 3. Změny pravidel, přidělení hlavních rozhodčích a delegátů svazu na závody pořádané
  v roce 2004

  Vráťa Šembera vypracuje změny pravidel a rozpis hlavních rozhodčích a delegátů svazu na závody pořádané v roce 2004 tak, aby obojí mohlo být rozesláno spolu se směrnicemi 2004 na kluby do konce února 2004.
   
 4. Kanoista a raftař roku 2004
  Rada projednala nabídku zástupců ČSK DV na uspořádání společné akce v roce 2004. Rada schválila návrh pro Předsednictvo SVoČR , abychom se společné akce zúčastnili, ale za kompromisních finančních podmínek (cca polovičních oproti původnímu návrhu ČSK DV – týká se sumy, kterou se má SVoČR podílet na organizaci)
    
 5. Reprezentace
  • Počet reprezentačních posádek bude v 2004:
   muži – 3 posádky, ženy – 2 posádky (viz Směrnice 2004).
  • Peníze určené pro reprezentační posádky se při jejich eventuální neúčasti na evropských závodech nebudou využívat na financování účasti posádek nezařazených do reprezentace ČR.
     
 6. Různé
  • Rada diskutovala problém stále častějšího označení „Evropský pohár“ pro běžné české závody. Robert Kazík upozornil, že příliš mnoho našich závodů označovaných tímto titulem by mohlo myšlenku Evropského poháru znehodnotit jak v očích evr. závodníků, tak i v očích funkcionářů IRF. Na druhé straně se objevil názor, že označení „Evropský pohár“ pomáhá pořadatelům získat sponzory. Rada v tomto problému zatím nepřijala jakoukoliv direktivu.
  • Honza Šťastný navrhl, aby nominační závod R6 byl přeložen z Tróje do Českého Vrbného (kvůli objektivitě a parametrům kanálu). Rada zachovala své stanovisko ze dne 9.12.2003, závod nominace R6 bude v Tróji.
    
 7. Další zasedání Rady raftingu
  Rada se sejde k dalšímu zasedání 1. dubna 2004 (čtvrtek) v 17.00 hod. v Praze

Dne 14. ledna 2004
Vypracoval: Vratislav Šembera
           

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting