Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu SVoČR 3/2004

Zápis ze zasedání Rady raftingu SVoČR 3/2004 v Praze 14. května 2004. 

Přítomni : Stanislav Hájek, Martin Procházka, Karel Harbáček, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Vratislav Šembera
Omluveni : Robert Kazík

 1. Úkoly z minulého zasedání rady
  • Byl pořízen nový přenosný počítač pro počtáře svazu Karla Harbáčka
  • MČR ve sjezdu na Lipně – viz samostatný bod jednání
    
 2. Bodování nominačních závodů
  • Body za umístění v nominačních závodech budou posádkám R6 přidělovány podle kritérií platných v roce 2002
    
 3. Nominace v roce 2004
  • Situace:
   - ME v roce 2004 s největší pravděpodobností neproběhne
   - MS v roce 2005 proběhne v Ekvádoru
   - na podzim tohoto roku (r.2004) proběhne v Ekvádoru předmistrovský závod
   - na základě úspěchů českých posádek v mezinárodních závodech přiznalo MŠMT pro rok 2004 svazu zvýšenou dotaci na krytí potřeb reprezentace (240 000,- Kč namísto v minulosti obvyklých 35 000,- Kč)
  • Rada se rozhodla upravit své rozhodnutí z 9. 12. 2003 pro případ, že se v roce 2004 neuskuteční ME takto:
   - dvě nejlepší posádky mužů a dvě nejlepší posádky žen, které vzejdou ze seriálu nominačních závodů R6 v roce 2004, se zúčastní předmistrovského závodu na podzim 2004 v Ekvádoru
   - úspěšnější posádka z tohoto předmistrovského závodu bude reprezentovat Českou republiku a SVoČR na MS 2005 v Ekvádoru
   -  na pokrytí nákladů na účast v předmistrovském závodu poskytne zúčastněným posádkám SVoČR (resp. Rada raftingu) příspěvek, jehož výše bude upřesněna nejdéle do termínu závodů v Čuňovu. Zbytek pokryjí kluby z vlastních zdrojů.
    
 4. Disciplinární řád
  • Pod vlivem posledních událostí se Rada raftingu usnesla, že úroveň závodění v raftingu je už natolik vysoká, že je potřeba vypracovat soubor pravidel a zásad pro řešení možných konfliktů a závažnějších prohřešků proti pravidlům (Disciplinárního řád).
  • Roli disciplinárních komisí převezmou podle rozhodnutí Předsednictva SVoČR rady odborností, v našem případě Rada raftingu.
    
 5. MČR 2004 ve sjezdu mužů a ČP na Lipně
  • Bylo podáno odvolání proti zamítavému rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ve věci naší žádosti o výjimku z ochrany zvláště chráněných částí přírody (toto rozhodnutí by nám znemožnilo uspořádat plánované závody přes Čertovy proudy v srpnu tohoto roku). Odvolání bylo podáno 23. 4. 2004, MŽP musí reagovat do 60 dnů od tohoto data. Rada se bude snažit v této době získat maximální podporu pro naši věc u místních orgánů státní správy. V případě, že MŽP nepovolí konání závodů, bude Rada zvažovat další postup.
  • Rada svým rozhodnutím odebrala pořadatelství MČR, ČP a EP na Lipně klubu 146 CVOK Pardubice, současně pověřila uspořádáním těchto závodů klub 109 W+D Prostějov. Zbyněk Netopil pověřen přepsáním propozic závodu.
  • Název závodu „O pohár CVOK Pardubice“ se z rozhodnutí Rady raftingu změní na
   „O pohár Vyššího Brodu a Loučovic“ (případně jinak formulovaný název, po dohodě se zainteresovanými místními orgány).
    
 6. Přidělení člunů Colorado
  • Rada se rozhodla přidělit zbývající raft Colorado (viz zápis 2/2004) klubu RK Trója za vítězství v ČP 2003.
    
 7. Ceny od Gumotex, a.s.
  • Ceny získané od firmy Gumotex, a.s. budou rozděleny takto:
   - čluny Colorado podle zápisu z jednání RR 2/2004 a bodu 6 tohoto zápisu
   - ostatní předměty na závody MČR ve sjezdu ženy, MČR ve sjezdu muži, kombinace MČR–ženy, kombinace MČR–muži.
    
 8. Diskvalifikace posádky klubu 157 KV Varani
  • Rada potvrdila diskvalifikaci posádky klubu 157 KV Varani ze závodu R6 konaného 8. - 9. 5. 2004 v Praze-Tróji za start závodníka pod nepravým jménem se všemi důsledky pro provinilé závodníky.
    
 9. Zkvalitnění práce organizátorů raftových závodů
  • Po ukončení letošní závodní sezóny Rada raftingu vytvoří pravidla, která budou závazná pro organizátory závodů MČR, ČP, případně EP v dalších sezónách. V těchto pravidlech předepíše minimální organizační úroveň zabezpečení závodů ze strany pořadatele
  • Na základě zkušenosti ze závodu ČP a EP konaného 8. - 9. 5. 2004 v Praze-Tróji se RR rozhodla napříště nepřiznávat statut Evropského poháru těm závodům, jejichž pořadatelé v předchozí sezóně nepodali odpovídající organizační výkon
    
 10. Další zasedání Rady raftingu

Rada se sejde k dalšímu zasedání 12. června 2004 (sobota) cca v 19.00 hod. na Trnávce. Hodina bude upřesněna.

Dne 20. května 2004
Vypracoval: Vratislav Šembera

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting