Kanoe.cz

Zápis z Rady raftingu SVoČR 4/2004

Zpráva ze zasedání Rady raftingu SVoČR 4/2004 na Trnávce 11. června 2004.

Přítomni : Stanislav Hájek, Martin Procházka, Karel Harbáček, Zbyněk Netopil, Libor Polák
Omluveni : Robert Kazík, Vratislav Šembera

 1. Úkoly z minulého zasedání rady
  • Propozice pro MČR ve sjezdu na Lipně – viz samostatný bod jednání
 2. MČR 2004 ve sjezdu mužů a ČP na Lipně, EP R6
  • Situace:
   - stále se čeká na rozhodnutí MŽP
   - v odvolacím řízení pro pořádání MČR na Lipně nás podpořili jak starostové zúčastněných obcí, tak zastupitelstvo Jihočeského kraje
  • Zbyněk vydá propozice až po vydání rozhodnutí MŽP
  • Zbyněk (Standa?) požádá jménem rady raftingu ICÍK adrenalin klub V.Brod o pomoc při zajištění posekání louky v místě cíle závodu a následný úklid turistické cesty podél závodní tratě v rozsahu příslušném k počtu desítek diváků.
  • Standa zajistí u povodí (?) otevření jezu (vrat) po dobu pouštění vody.
  • EP R6 se bude konat dle návrhu, konečný čas závodů dohodne Zbyněk s kanoisty.
 3. Bodování MČR
  • Posádku do MČR i do ČP tvoří 5 závodníků.
  • Posádka startující v MČR nemusí být totožná s posádkou startující v ČP, ale zástupce startující posádky musí na prezentaci tuto neshodu nahlásit.
 4. Nominace v roce 2004
  • Situace:
   Nikdo se zatím nepřihlásil o pořádání ME v roce 2004, s největší pravděpodobností neproběhne
  • Rada potvrdila bod 3 ze zápisu z rady raftingu 3/2004, kdy rozhodla o vyslání 2+2 posádek na předmistrovský závod na podzim 2004 do Ekvádoru.
  • Tento bod rozšířila o rozpočet pro tento závod, který je součástí této zprávy. (Standa prosím doplní.)
  • Nominaci pro účast na MS 2005 si může vyjet jen posádka, která má vyjetou nominaci na předmistrovský závod v Ekvádoru v roce 2004.
 5. Zkvalitnění práce organizátorů raftových závodů
  • Do příštího roku rada raftingu rozhodne o tom, jaké informace budou obsahovat výsledkové listiny, tak aby bylo pro počtáře bezproblémové určovat totožnost posádky. ( Návrh vypracuje Karel )
 6. Vlek u W+D Prostějov
  • Zbyněk obdržel nabídku na pronájem či koupi vleku.
  • Zbyněk s druhým subjektem připraví konkrétní nabídky, tak aby byly připravené k předložení předsednictvu SvoČR, které rozhodne o způsobu využití (prodej, pronájem) nebo je za stejných podmínek nabídneme sekci pramic.
 7. Vybavení pro rozhodčí
  • Situace:
   - Vybavení pro rozhodčí se již po několik sezón neustále odkládá.
   - Naši rozhodčí reprezentují naší republiku na většině mezinárodních závodech po celé Evropě.
   - Dále jsou nedílnou součástí pořádání všech závodů SvoČR, kde jsou vystavovány všem možným povětrnostním vlivům v rozmezí celého kalendářního roku.
  • Do příští rady Vráťa společně s komisí rozhodčích vypracuje a předloží radě raftingu návrh na vybavení rozhodčích s odhadovanými ekonomickými náklady.
  • Rada se následně pokusí najít možnosti, jak těmto požadavkům vyjít v maximální míře.
 8. Další zasedání Rady raftingu

Rada se sejde k dalšímu zasedání 13. srpna 2004 (pátek) cca v 20.00 hod. na slalomovém kanále v Českém Vrbném. Hodina bude upřesněna.

Dne 15. června 2004
Vypracoval: Martin Procházka
           

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting