Kanoe.cz

Zápis ze zasedání rady raftingu 1/2007

Tak nám v novém roce poprvé zasedala rada raftingu a rozhodla o spoustě věcí, o čemž je níže uvedený zápis. Doufám, že si ho všichni přečtete. ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ RADY RAFTINGU SVoČR 1/2007
ROZŠÍŘENÉ JEDNÁNÍ RADY RAFTINGU A ŘEDITELŮ ZÁVODŮ POŘÁDANÝCH V ROCE 2007
Praha, 6. ledna 2007


Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Zbyněk Netopil, Libor Polák, Karel Harbáček,
Vratislav Šembera

Hosté: Ředitelé závodů pořádaných v následujícím závodním období – Petr Panenka (RK Trója), Jiří Schneider (Georgia Praha), Martin Hájek (RK Stan Praha)

Omluveni: Robert Kazík, Vladimír Raška (zástupce KV Hodonín)A. Termínová listina 2007

· Rada s řediteli závodů ověřila termíny konání závodů v roce 2007 a schválila konečnou podobu termínové listiny pro rok 2007.
· Rada rozhodla přiznat závodu ČP v Českém Vrbném (18.–19. 8. 2007) statut evropského poháru (EP).
· Rada rozhodla, že MČR hlídek R4 se v roce 2007 uskuteční v rámci závodu ČP na Trnávce (16.–17.6.2007). Protinávrhy: Petr Panenka – navrhoval Tróju, Jiří Schneider se kandidatury Českého Vrbného vzdal.

Připomínky:
- Martin Hájek informoval o zajištění pouštění tréninkové vody na Trnávce ve dnech 12.-13.5.2007
- Zbyněk Netopil navrhl pokusit se odstranit kolizi závodu ČP v Čuňově a EP v Itálii (2.-3.6.2007) Rada souhlasila a pověřila Zbyňka Netopila kontaktováním pořadatelů těchto závodů.
- Jiří Schneider informoval o přesunutí termínu veřejného závodu Čertovské voleje na 7.12.2007.B. Rozpočtové záležitosti

· Stanislav Hájek informoval ředitele závodů o vývoji financí v uplynulém roce a o základních finančních tocích organizátorům závodů v roce 2007:

- Rok 2006 byl finančně úspěšný. Došlo ke zúročení osmiletého úsilí rad raftingu o zkvalitnění sportovní a pořadatelské úrovně závodů, o medializaci našeho sportu a podporu úspěchů reprezentace. Tím se výrazně zvýšil podíl státních finančních prostředků v rozpočtu SVoČR.
- V roce 2007 budou finanční toky zhruba stejné jako v uplynulé sezóně.
- Dopravné na závody bude v roce 2007 ve stejné výši jako v roce 2006.
- I v následujícím závodním období bude pro závody ČP a MČR financována časomíra přímo z rozpočtu rady raftingu. Na sjezdy bude zajištěna časomíra z klubu KV viking Mladá Boleslav, slalomové a sprintové závody budou budou obslouženy časomírou Spoje Pelhřimov.
- Služby časomíry nad rámec smlouvy mezi SVoČR a Spoje Pelhřimov (smlouva je k dispozici u tajemnice svazu Hanky Heralové) si financuje organizátor z vlastních prostředků.
- Medaile pro vyhlášení výsledků mistrovských závodů zajistí Martin Procházka ve spolupráci s Petrem Panenkou.C. Organizační řád závodů

· Rada s řediteli závodů projednala Organizační řád závodů pro rok 2007.

- Karel Harbáček navrhl zdůraznit v organizačním řádu nutnost dodržení článku II.29 Pravidel a kodifikovat tak i v organizačním řádu praxi osvědčenou v minulých letech. Organizační řád bude doplněn o bod: „Ředitel závodu ve smyslu čl. II.29 odst. d) Pravidel zajistí dostatečný počet rozhodčích a předloží je ke schválení hlavnímu rozhodčímu závodů.“
- Vráťa Šembera požádal ředitele závodů, aby v přípravě časového rozpisu závodů zohlednili fyzické možnosti rozhodčích a vyhnuli se jejich neúměrnému přetěžování v průběhu závodního dne.
- Vráťa Šembera dodatečně informuje ředitele závodů, že databáze rozhodčích SVoČR je od června 2006 umístěna na internetové adrese http://dada.praha1.cz/rozh/roz_final.html


D. Propozice závodů

· Rada schválila propozice závodů konaných v roce 2007.
· Libor Polák informoval, že ve čtvrtek 11.1.2007 proběhne jednání se zástupci společnosti Gumotex, a.s. o tom, zda společnost bude mít zájem o sponzorování celého seriálu ČP či jen některých závodů. O výsledku jednání bude Libor Polák bezprostředně informovat radu raftingu i ředitele závodů kvůli formálním úpravám propozic a dalších dokumentů závodu.
· Rada zavázala pořadatele závodů dodržením těchto požadavků:
- logo sponzora Gumotex, a.s. se musí umístit na všechny oficiální dokumenty a materiály závodů
- z každého závodu ČP, MČR a EP pořídí pořadatel fotografii z vyhlášení výsledků, na které bude zřetelně viditelné logo společnosti Gumotex, a.s.E. Informace o změnách pravidel

· Vráťa Šembera informoval ředitele závodů o hlavních změnách v pravidlech.


F. Jednání s Gumotex, a.s.

· Libor Polák informoval, že proběhlo jednání v GUMOTEXu, na kterém bylo předáno vyhodnocení loňské spolupráce a upřesněny některé varianty spolupráce na tento rok s tím, že jednání na toto téma budou ukončena nejpozději do 28.2.2007.
· Rada v této souvislosti ukládá ředitelům závodů Českého poháru sdělit do konce ledna skutečnosti, bránící jim v případě uzavření generální smlouvy se sponzorem svazu přejmenovat závod z " Český pohár v raftingu SPONZOR Cup " na "Český pohár v raftingu-Gumotex cup".
G. Diskuse

· Rada pověřila své zástupce v Předsednictvu SVoČR, aby na jednání navrhli konání shromáždění delegátů SVoČR (konferenci) v termínu 20.-21.10.2007 v Želivi.
· Rada a ředitelé závodů se shodly na zásadě uzavírat tratě sjezdu a sprintu pro trénink cca 10 minut před započetím závodu.
· Rada pověřuje organizátory závodů, u kterých po uplynué sezóně zůstaly sady startovních čísel, kontrolou stavu těchto čísel. Případné požadavky na opravu či doplnění sdělte tajemnici svazu nejdéle do konce ledna 2007.
· Petr Panenka zajistí výrobu 1 či 2 sad terčů pro brankové rozhodčí.G. Následující jednání Rady raftingu

· Další jednání Rady raftingu proběhne 22. března 2007 (čtvrtek) v 15.00 hodin v Praze.
· V roce 2007 navrhujeme tyto termíny zasedání Rady raftingu SVoČR:
- 5.5.2007 v rámci závodů na Labi
- 16.6.2007 v rámci závodů na Trnávce
- 18.8.2007 v rámci závodů v Českém Vrbném nebo 15.9.2007 v rámci závodů v Roudnici
- Další zasedání s ohledem na přípravu konference SVoČR.
Uvedené termíny se mohou změnit podle nutnosti.


Dne 7. ledna 2007 vypracoval: Vratislav Šembera


. .
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting