Kanoe.cz

ZÁPIS Z RADY RAFTINGU č.6 dne 6.12.2006

Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Zbyněk Netopil,
Libor Polák, Robert Kazík, , Vratislav Šembera
Omluveni: Karel Harbáček
Hosté: Hana Heralová
1) Odvolání rezignace člena Rady raftingu

Zbyněk Netopil odvolal svoji rezignaci na funkci člena Rady raftingu ze dne 12. září 2006. Rada jeho rozhodnutí přijala.


2) Rozhodčí

Zahraniční výjezdy čes. Rozhodčích

Vráťa Šembera navrhl Radě tyto zásady pro vysílání českých rozhodčích na závody do zahraničí:

· Na každý výjezd reprezentačních posádek, na který jsou uvolňovány rozpočtové finance, bude uvolněna částka na výjezd 1 – 2 rozhodčích (DŮVOD: získávání zkušeností, navazování nezbytných kontaktů, rozhýbání mezinárodní spolupráce rozhodčích, která by měla přispět ke zvýšení kreditu a vážnosti raftingu mezi ostatními sporty)
· vyslání konkrétních rozhodčích do zahraničí rozhoduje výhradně komise rozhodčích a to jako kolektivní orgán
· Jen u výjezdů odsouhlasených komisí rozhodčích lze hradit vyslaným rozhodčím náklady
· Oddělení výjezdů funkcionářů SVoČR od výjezdů rozhodčích.

Rada zásady schválila a vyčlenila za tímto účelem v rozpočtu částku cca 40 000,- Kč. Současně pověřila V. Šemberu, aby v komisi rozhodčích inicioval vypracování systému hodnocení rozhodčích.3) Změny Pravidel raftingu

V souvislosti s připravovaným vydáním nových Pravidel raftingu Rada projednala a schválila změny některých stávajících článků. V. Šembera zpracuje schválené změny do odstavcového znění do konce prosince a toto předloží Radě raftingu k odsouhlasení. Nové znění Pravidel předloží Předsednictvu SVoČR ke schválení do lednového zasedání. Pravidla pak budou bezprostředně po schválení zveřejněna elektronicky a do 15. března 2007 vyjdou vlastním nákladem SVoČRu v sešitkovém vydání.

Rada zamítla návrh Zbyňka Netopila a Roberta Kazíka na začlenění závodu H2H a pravidel závodu H2H do Pravidel jako zatím nadbytečný.4) Pravidla závodů Evropského poháru

Rada se shodla na návrhu Standy Hájka, že Česká republika nebude navrhovat žádné změny v pravidlech a systému soutěží Evropského poháru.


5) Mistrovství ČR v kategorii R6

Rada přijala návrh Zbyňka Netopila, aby v roce 2007 bylo vyhlášeno Mistrovství ČR v kategorii R6.


6) Termínová listina 2007

Martin Procházka předložil Radě konečnou verzi termínové listiny pro rok 2007.
Rada rozhodla o přidělení závodů ČP a MČR takto:

a) Kategorie dospělých

Český pohár – sjezd (započítávají se 3 závody):

Kamenice I (muži, ženy)
Kamenice II (muži, ženy)
Labe (muži, ženy)
Lipno – neděle (muži)
Sázava – neděle (ženy)

Český pohár – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):

Trója (muži, ženy)
Čuňovo (muži, ženy)
Trnávka (muži, ženy)
Roudnice (muži, ženy)
České Vrbné (muži, ženy)

MČR R4 – sjezd: Labe (muži, ženy)
MČR R4 – slalom, sprint: Roudnice (muži, ženy)

MČR R6– sjezd: Lipno - sobota
MČR R6 – slalom, sprint: Trnávka sobota


b) Kategorie juniorů a veteránů
Rada se usnesla na sjednocení názvosloví v kategorii pod 18 let na : JUNIOŘI
Český pohár – sjezd (započítávají se 3 závody):

Sázava I
Sázava II
Kamenice I
Kamenice II
Malše

Český pohár – slalom, sprint (započítávají se 3 závody):

Trója
Vír
Trnávka
Roudnice
České Vrbné

MČR – sjezd: Kamenice II
MČR – slalom, sprint: Roudnice7) Nominační závody 2007

Nominace R4
Systém nominace na mezinárodní závody R4 zůstává platný i v sezóně 2007.
Nominace R6
Sjezd: Labe, Lipno (sobota)
Slalom, sprint R6: Čunovo, Trnávka

Rada neschválila návrh klubu W a D Prostějov na změnu v systému výběru reprezentace v kategorii R4. Návrh spočíval v součtu bodů pouze ze 2 závodů v každé kategorii – MČR a vybraný závod ČP.
Důvod : degradovaly by se ostatní závody ČP.8) České závody Evropského poháru

Sjezd R4, R6: Lipno
Slalom, sprint R6: Trnávka
Závod R4 ve slalomu a sprintu bude v roce 2007 společný s SVK v Čunovu. Termín závodu v Čunovu byl slovenskou stranou potvrzen e mailem dne 8.12.20069) Směrnice pro závodění 2007

Zbyněk Netopil vypracuje na základě nejnovějších skutečností Směrnice pro rok 2007.


10) Registrační čísla členů SVoČR

Rada se shodla na nutnosti započít přípravu na přechod k elektronické registraci členů SVoČR. Jako vzor je použit systém ČSK DV na www.rvp.results.cz


11) Gumotex

Libor Polák informoval o jednání s představiteli firmy Gumotex, a.s. Předběžná dohoda slibuje smlouvu o stejném rozsahu jako v minulých letech.


12) Nová časomíra SVoČR

Martin Procházka informoval o stavu přípravy nové časomíry a míře proinvestování uvolněných finančních prostředků. V roce 2007 bude časomíra využita na sjezdové závody a samostatné závody v kategorii junioři a veteráni. Během sezony bude časomíra testována a odstraňovány nedostatky.


13) Soutěž juniorů

Martin Procházka zhodnotil uplynulou sezónu z pohledu juniorské kategorie. Závodů se zúčastnilo 30 posádek z 15 klubů. Rada konstatovala, že dotace 40 000,- Kč do juniorské soutěže splnila svůj účel a je dostatečná i pro příští sezónu.
14) Rozpočet 2007

Standa Hájek komentoval návrh rozpočtu pro rok 2007. Příjmy vycházejí z výše příjmů v roce 2006. Výdaje dle zásady odsouhlasené radou v roce 2005 : cca 1/3 reprezentace , 1/3 organizace závodů v ČR , 1/3 doprava na závody ČP.
Zbyněk Netopil navrhl příspěvek na účast v závodech Světového poháru pro druhé reprezentační posádky.Rada schválila výši tohoto příspěvku ve výši cca 10 000,- Kč na závodníka (celková výše max. 140 000,- Kč). Tento příspěvek přesahuje poměr 1/3 financí na reprezentaci a bude hrazen z ušetřených prostředků z rozpočtu raftingu v roce 2006 ( zrušení PRE-WORLD závodu v Koreji v srpnu 2006 )


15) Informace o jednání IRF

Standa Hájek seznámil radu s výsledkem rozhodnutí IRF o složení depozitu při pořadatelství Mistrovství Evropy. Původní návrh vedení IRF nebyl Evropskými zeměmi přijat. Nové a platné rozhodnutí je :
Vybraná pořadatelská země je povinna složit na zřízený účet v Evropě 5 000 EUR jako depozit . Z této částky se vrátí zpět k pořadateli 4 000 EUR v případě , že závod nebude zrušen. V opačném případě bude depozit použit na úhradu nákladů pro náhradní řešení. Zbývajících 1 000 EUR bude použito na náklady Sportovní komise IRF či Evropské komise v souvislosti s vrcholnými závody.


16) Guidi

Robert Kazík:
Na jaře 2007 proběhnou opět zkoušky guidů (cca 20 uchazečů) V rozpočtu zůstává vyrovnaná částka příjmů a výdajů ve výši 25 000 Kč.
Probíhá jednání s MŠMT o akreditaci zkoušek guidů pro SVoČR.


17) Následující jednání Rady raftingu

Další jednání Rady raftingu proběhne 6. ledna 2007 v Praze. Jednání se zúčastní ředitelé závodů v nastávající sezóně. Čas bude upřesněn.Dne 12. prosince 2006 vypracoval: Vratislav Šembera 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting