Kanoe.cz

Zápisy z Rad SVoČRu

Zápisy ze zasedání Rady raftingu a Rady pramic, které se konaly před 1.1.2004 najdete zde.

 

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting