Kanoe.cz

Zápis ze zasedání rady raftingu č.4 dne 10.6.2006 v TROJI

Zpráva ze zasedání rady raftingu č.4/2006

Datum konání sobota 11.6.2006 Troja

Přítomni : Hájek, Polák, Procházka, Netopil, částečně Harbáček
Omluveni : Kazík, Šembera1. Všichni přítomní členové rady potvrdili souhlas se zněním odpovědi vedení IRF , které chtělo znát náš názor na budoucnost kategorie R4 a R6.
2. Rada jednohlasně schválila návrh změn v rozpočtu dle návrhu předloženého e-mailem. Hájek pošle rozpočet k formálnímu schválení předsednictvu. Základní doplňky jsou v příjmech na státní reprezentaci a talentovanou mládež. Nové výdaje jsou 2 x startovné na SP na Altaji , úhrada nákladů na pronájem slalomových kanálů a ubytování rozhodčích pořadatelům ČP a EP na základě předložených faktur. Přenesená část rozpočtových prostředků z vlastních zdrojů bude ponechána na rok 2007 a bude použita na náklady posádek při dopravě na MS 2007 do Koreje.
3. Detailní řešení zapůjčení člunů na EP Norsko, Italie , Bosna – vypracuje Polák. Zatím do Norska veze čluny posádka Georgie a W a D Prostějov za úhradu části dopravy a nebudou platit startovné. Svaz nemá z této akce žádný příjem. Italie – požadavek 10 člunů, není problém, Účastní se W a D Prostějov, RK STAN , Viking MB , možná Georgia. Bosna – není jasný požadavek, není jasné kdo by tam jel. Bosna dosud neodpověděla na návrh na odkoupení člunů PULSAR 420. Nové čluny od Gumotexu budou zakoupeny a uloženy do skladu svazu. Při uzavírání nových smluv budou na Trnávce R6 označeny novými čísly a přiděleny zejména reprezentačním posádkám. Nepřidělené čluny budou uloženy a používány na zapůjčování na EP podle podmínek, které vypracuje a předloží radě raftingu Libor Polák.
4. Nákup člunů – starý typ Colorado : Na výzvu došla jedna odpověď , členové rady a Hanka se pokusí získat informace ještě během závodů v Troji.
5. ME v Rusku bylo hodnoceno kladně , z evropského hlediska byla velmi malé účast. Výsledky horší než při posledním ME v roce 2002, chyběl lesk zlata kromě slalomu mužů. Rozvoj Evropských pohárů je znatelný. Rada pověřuje Hájka napsat dopis pořadatelům EP Rakousko s vyjádřením pochvaly za organizaci.
6. Akce čína – podle dopisu, přeposlaného Kazíkem přes Netopila jde o závody R2. Na dotaz o upřesnění se čínský pořadatel neozval. Podle nominačního pořadí bude dále usilovat o informace a účast na této akci posádka WD WC. Hájci nejedou. Další v pořadí, posádka Troja 125 má zájem a bude v kontaktu.
7. Podle informace Netopila by měl být předmistrovský závod v Koreji na přelomu srpna a září. Pozvání dostaly již podle neoficiálních informací Slovenky. Pokud bychom dostali pozvání, nelze uspořádat nominační sjezd na Lipně. Proto se rada rozhodla v tomto případě přemístit nominační sjezd zpět na Trnávku. ( Pokud opravdu bude některá z Českých posádek pozvána ). Je to otázka hlavně pro Boba, aby zjistil situaci.
8. Netopil je pověřen radou k projednání možností na spolupráci se Slovenským svazem při domlouvání termínu Čunovo 2007 a v dalších letech. Také ke zjištění možností uspořádat zde v rámci Evropského poháru Českou nominaci na R6 a Český pohár na člunech bez omezení typu, tak jak je tomu u nás.
9. Ideální termíny pro pořádání závodů jsou :
- Čunovo – 2. víkend v červnu
- Mattoni sjezdy – 3. víkend v červnu
- Trnávka – 4. víkend v červnu

10. při uvedení výsledků po první části nominačních závodů uvede Netopil poznámku, že nominace je postupem na MS 2007.
V Praze dne 10.6.2006

Zaznamenal Hájek


 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting