Kanoe.cz

Zápis z rady pramic 1/2006

Zápis z rady pramic, konané dne 10.1.2006 v Praze.

Rada pramic SVoČR
Zápis ze zasedání č. 1/06 ze dne 10.1.2006 – Praha

Přítomni: Lahodný, Novák, Kvasnička, Beníšek, Kolářová
Omluveni: Vanta, Kupka

 1. Rada připomínkovala schválila propozice závodů pro jaro 2005 (sezóna 05/06). Připomínky budou zapracovány a propozice zveřejněny do 1.2.06. Hlavní rozhodčí budou delegováni dodatečně, nejpozději na školení rozhodčích. Zástupci SVoČR byli delegováni takto : Řevnice 22.-23.dubna 06 - Beníšek, Čelákovice 29.-30.dubna 06 - Kvasnička, Žamberk 13.-14.května 06 - Novák, Starý Kolín 27.-28.května 06 - Kolářová, mistrovství ČR Kotva Plzeň 10.-11.června 06 - Lahodný. L.Kolářová zajistí výrobu medailí.
  Komentář: Nejsou dořešeny nové průkazy rozhodčích, někteří nedodali fotky apod. Proto i u některých osvědčených rozhodčích nejsou splněny formality, aby mohli vykonávat funkci hlavního rozhodčího. Viz bod 2 tohoto zápisu
 2. Ing.Novák informoval o poradě V.Šembery, L.Mulače, L.Kvasničky v Želivu 12.11.05. Jednalo se o sladění metodiky práce rozhodčích na akcích raftů a pramic, proškolování, vydávání průkazek apod. Dohodli se na zachování jednotné kvalifikace rozhodčích SVoČR, tj. bez rozlišování na pramičkové a raftové odbornosti. Proto bude nadále sjednocována evidence kvalifikovaných rozhodčích, která bude zveřejňována na internetu. Budou vytvořena a zveřejněna pravidla pro certifikaci rozhodčích, např.vydávání průkazek a jejich platnost, kvalifikační stupně (třídy) apod. Pravidla budou zveřejněna. Byl navržen termín pro proškolení rozhodčích 1.4.2006 v Praze
  Komentář: Problémem je nejednotnost výkladu platnosti průkazek rozhodčích u pramičkářů a hektický rozvoj školení rozhodčích u rafťáků. Je potřeba udělat v systému pořádek a věnovat se výchově nových rozhodčích. Prozatím bude chystaný kurz pro doškolení všech rozhodčích, bez ohledu zda jezdí pouze na pramice nebo jen na rafty.
 3. Lahodný informoval o čerpání rozpočtu za rok 2005. Zjednodušené položky: doprava klubů na závody 157 tis.Kč, nákup materiálu 135 tis.Kč (vybavení pro pořadatele, pádla a vesty do klubů), příspěvky na organizaci závodů 73 tis.Kč, propagace (kalendáře) 38 tis.Kč, cestovné rady pramic 10 tis.Kč
  Komentář: nákup materiálu = vesty rozhodčích, cedule start cíl střelnice, stopky atd. za 38 tis., nová střelnice, 50 ks vest a 50 ks pádel za 97 tis., 500 ks plakátů a 500 ks kalendářů za 38 tis.
 4. Rada schválila návrh rozpočtu pro rok 2006, který bude přeložen předsednictvu SVoČR: 200 tis. doprava na závody, 70 tis. organizace závodů, 10 tis. rada pramic, 120 tis. nákup pramic.
  Komentář: Rozpočet bude projednán na předsednictvu SVoČR dne 30.1.2006. Je očekávána tendence rozpočet oproti loňsku krátit, protože se bude snižovat příspěvek od Sazky (splácí se Sazka Arena).
 5. Diskuse o návrhu J.Táborského pro jednání o pramicích se Svazem vodáků Slovenska a Svazem vodáků Moravy a Slezska. Jednání se koná 16.1.2006 v Olomouci a rada pověřuje P.Lahodného podporou návrhu.
  Komentář: Slováci avizovali útlum činnosti a tak se hledají náhradní akce za mezinárodní závody.
 6. Lahodný informoval o jednání předsednictva SVoČR. Byla doplacena částka za prodej nemovitosti v Jindřichově Hradci v hodnotě 2 mil.Kč, která bude uložena na účet SVoČR.
  V souvislosti s plánovaným nákupem nových lodí byly dohodnuty tyto úkoly: zjistit potřebu výroby dalších lodí, hledat výrobce, vymoci od starého výrobce nedodané vlnolamy a najít výrobce nových.
  Komentář: S minulým výrobcem skončila smlouva, kopyto zůstalo jeho majetkem, lodě dodal, ale některé nemají dobrou kvalitu a navíc nám stále dluží 3 vlnolamy z poslední dodávky. Proto je snaha najít jiného výrobce i za cenu zvýšení nákladů o výrobu nového kopyta. Stále se hledá výrobce, který by nabídnul přijatelné podmínky.

Příští zasedání rady pramic se koná v úterý 21.3.2006 v Praze na sekretariátu SVoČR od 17,00 do 18,30 hod.Úkol č. 58 – Schválit a zveřejnit propozice jarních závodů pramic 2006. (zodpovídá Kvasnička, termín 10.1.2006) splněno částečně, přechází do úkolu č.65

Úkol č. 59 – Projednat s Vodními skauty účast SVoČR na akci Přes tři jezy (zodpovídá Lahodný, termín 1.3.2006)

Úkol č.60 – Vytisknout a rozeslat klubům pramičkový kalendář 2006 (zodpovídá Lahodný, termín prodloužen: 1.4.2006)

Úkol č. 61 – Projednat s navrhovateli smysl konference odbornosti pramic, popřípadě navrhnout její program (zodpovídá Kvasnička, termín 10.1.2006), přechází do úkolu 67

Úkol č. 62 – Navrhnout výrobce nových pramic, včetně ceny a podmínek dodávky. (zodpovídá Lahodný, termín prodloužen 21.3.06)

Úkol č. 63 – Kooptovat podle stanov nového člena rady (zodpovídá Lahodný, termín 10.1.2006), splněno, V.Kalous odmítnul, kooptován R.Beníšek

Úkol č. 64 – Předložit návrh rozpočtu pramic na rok 2006 (zodpovídá Lahodný, termín 10.1.2006), splněno

Úkol č. 65 – Zveřejnit propozice jarních závodů na www.svazvodaku.cz a předat na sekretariát pro rozeslání na kluby (Zodpovídá Kvasnička, termín 1.2.2006)

Úkol č. 66 – Připravit proškolení rozhodčích a zveřejnit pozvánky. Vše ve spolupráci s V.Šemberou (Zodpovídá Novák, termín 1.3.06)

Úkol č. 67 – Rozeslat členům rady závěry z jednání s navrhovateli mimořádné konference a navrhnout další postup (Zodpovídá Kvasnička, termín 1.2.06)

Úkol č. 68 – Zajistit výrobu medailí na závody a informovat o tom ředitele jednotlivých závodů. (Zodpovídá Kolářová, termín 21.3.06)

Úkol č. 69 - Aktualizovat evidenci vyrobených a rozdělených lodí a zjistit u klubů potřebu výroby dalších lodí. Zapracovat do tabulky a zaslat členům rady (Zodpovídá Kolářová, termín 21.3.06)

Úkol č. 70 - Jednat s výrobcem lodí p.Paranjakem o dodání chybějících vlnolamů (Zodpovídá Lahodný, termín 21.3.06)

Úkol č. 71 – Dokončit výrobu nové střelnice pro pramičkové závody (Zodpovídá Kupka, termín 21.3.06)

Za radu pramic zapsal: Lahodný dne 10.1. 2006

Kontakty:

Heralová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vanta       mobil 723 335 941
Lahodný   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Beníšek    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Novák       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kolářová   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kvasnička Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kupka       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting